Adres en contact

Kantine (veld en sporthal De Meent)
Bovenweg 5

1276 XZ Huizen
Telefoon : 035-5265876

Secretariaat:
secretariaat@kvhuizen.nl
Telefoon: 06-45554897
Wedstrijdsecretariaat:
wedstrijdsecretariaatjeugd@kvhuizen.nl
wedstrijdsecretariaatsenioren@kvhuizen.nl

Programma

Uitslagen

Kalender

Corona update 18 mei en verder

Corona

Met ingang van 19 mei mogen alle senioren ook weer in groepsverband trainen, zij het vanaf 27 jaar en ouder met minimaal 1,5m afstand. Niet ideaal, maar het is iets … Wedstrijden, behalve onderling, laat staan publiek is nog steeds niet toegestaan. Ook de kantine en kleedkamers moeten nog gesloten blijven. Dat betekent dat het mogelijk laatste sprankje hoop op misschien nog een heel klein beetje competitie voor de zomer, nu echt helemaal vervlogen is. Daarnaast mogen de terrassen bij sportkantines weer open. In dit kader heeft de KVH ten eerste geen echt terras en ten tweede zou de beperkte openingstijd tot 20.00 uur ons niets brengen; omdat er op zaterdag niet of nauwelijks activiteiten zijn en geen publiek is toegestaan geldt voor zaterdag hetzelfde. Tot slot geldt natuurlijk nog steeds onveranderd, houd je aan de regels rondom thuisblijven bij klachten, hygiëne bij aankomst en vertrek en met betrekking tot het materiaal. 
 
Contributieheffing mei/juni 2021
Seizoen 2020/2021 is uiteindelijk een nog minder actief korfbaljaar geworden dan seizoen 2019/2020. Minder korfbal betekent ook minder inkomsten, maar ook minder uitgaven. De mindere uitgaven als gevolg van met name de niet gespeelde zaalcompetitie en korting op de KNKV bijdragen maken dat wij op dit moment een positief resultaat verwachten voor het seizoen 2020/2021. Als een soort compensatie van de zeer beperkte mogelijkheden om dit seizoen onze favoriete korfbalsport te beoefenen, heeft het bestuur besloten de contributies over de maanden mei en juni 2021 niet te incasseren; voor diegenen die de contributie per jaar betalen worden de laatste 2 maanden teruggestort. Een kleine tegemoetkoming voor opnieuw een meer dan bijzonder korfbaljaar. Laten we hopen dat vanaf de start van seizoen 2021/2022 alles weer normaal is en dat volgens de planning de competitie op 11 september kan beginnen.
 
Mocht je de vereniging toch financieel willen ondersteunen, we zijn een ballenactie begonnen om nieuwe ballen te kopen. Meer informatie hierover kan je hier vinden. Wil je ons ondersteunen, koop dan (een deel van) een bal voor ons. Alvast bedankt!
 
Beweeg BSO Ondersteboven
Vanaf maandag 17 mei is onze accommodatie verhuurd aan Montris 3.0 BV, die er haar Beweeg BSO Ondersteboven heeft gevestigd. Na ruim een jaar van praten en voorbereiden is het dan eindelijk zover en onlangs is het huurcontract onder toeziend oog van wethouder Roland Boom ondertekend door Montris directeur Suria Syed en onze voorzitter Theo. Beiden kijken uit naar een elkaar versterkende samenwerking op weg naar meer bewegen en sporten door (jonge) kinderen. BSO Ondersteboven is elke middag en in de schoolvakanties hele dagen te vinden in de kantine of op de velden om de kinderen een mooie tijd te bezorgen. Als vereniging wensen wij BSO Ondersteboven heel veel plezier en succes en waar mogelijk zullen we zo nu en dan ook gezamenlijk activiteiten ontplooien.
 
Op maandag en donderdag vallen de vroege jeugdtrainingen van 18.00 uur samen met de afloop/uitloop van de BSO tot uiterlijk 18.45 uur. De BSO zorgt dat vanaf ongeveer 17.45 uur beide groepen niet samenvoegen, zodat onze jeugdleden wel bv. hun fietssleuteltje in de kantine kwijt kunnen. In het begin gaat dit misschien nog niet helemaal perfect, maar met een beetje begrip en medewerking van iedereen gaat dat de komende tijd dan zeker wel helemaal goed komen.
 
Communicatie
Hoewel de resultaten van de leden enquête nog niet met iedereen gedeeld zijn, is de communicatie vanuit het bestuur opnieuw als slechts ‘matig tot goed’ beoordeeld. Wij trekken ons dat aan en zullen vanaf volgend seizoen na elke bestuursvergadering een kort verslag met highlights publiceren. In de laatste bestuursvergadering is sowieso uitgebreid gesproken over de communicatie in de vereniging, zowel intern als extern. Eén en ander als een ietwat verlaat vervolg op een breed overleg met alle commissies in het voorjaar van 2019. De komende maanden zal een communicatieplan uitgewerkt gaan worden, waarmee het voor iedereen duidelijk moet worden wie, wanneer, waarover en op welke manier met elkaar communiceert.
 
Nieuwe voorzitter
Het aflasten van de jubileumviering heeft Theo opnieuw aan het denken gezet en hij heeft aangegeven tot de jubileumviering op waarschijnlijk 25 juni 2022 aan te willen blijven als voorzitter (het echt laatste uitstel 😃). Naast het jubileum wil Theo nog een aantal zaken afmaken/begeleiden voordat hij definitief afscheid neemt, bv. de uitbreiding van het kunstgrasveld, het in de praktijk brengen van het vrijwilligersbeleid en het verder uitwerken van het communicatieplan. Het bestuur blijft actief op zoek naar een nieuwe voorzitter, want dit extra jaar geeft een nieuwe voorzitter ook de gelegenheid om alvast een tijdje mee te draaien in het bestuur voordat Theo het stokje definitief overdraagt.
spankbang.cc