SponsorKliks, gratis sponsoren! 

Adres en contact

Kantine (veld en sporthal De Meent)
Bovenweg 5

1276 XZ Huizen
Telefoon : 035-5265876

Secretariaat:
secretariaat@kvhuizen.nl
Telefoon: 06-45554897
Wedstrijdsecretariaat:
wedstrijdsecretariaatjeugd@kvhuizen.nl
wedstrijdsecretariaatsenioren@kvhuizen.nl

Programma

09 maart
16:45
Koveni 1 - Huizen 1
11:30
Oosterkwartier 2 - Huizen 2
17:15
Huizen 3 - Elburg 3
16:00
Huizen 4 - De Corvers 2
14:35
Sparta (N)/Djops A2 - Huizen A1
15:00
Huizen B1 - Spirit B2
16:05
Swift (A) B1 - Huizen B2
14:00
Huizen C1 - Blauw-Wit (A) C1
13:00
Huizen D2 - DOC D1
12:00
Huizen D3 - Sporting West/Bonarius.com D2
11:00
Atlantis E1 - Huizen E1
11:00
Huizen E2 - OVVO E1
10:30
OVVO E3 - Huizen E3
11:00
RDZ E3 - Huizen E4
11:00
Huizen F1 - Spirit F1
11:00
Huizen F2 - Tweemaal Zes F3
10:45
OKV F3 - Huizen F3

Uitslagen

02 maart
VIKO 1 - Huizen 1
8-12
KVZ '23 5 - Huizen 2
13-16
Huizen 3 - Telstar/Schoonderbeek 4
16-14
Huizen 4 - EKVA 5
14-9
VIKO A1 - Huizen A1
9-10
Huizen B1 - OVVO B2
6-4
Huizen B2 - SDO/Fiable B1
14-3
DKV Victoria C1 - Huizen C1
6-5
De Meeuwen D2 - Huizen D1
1-11
Huizen D2 - DKV (IJ)/Aurora D3
6-7
Huizen D3 - Furore D1
4-10
Huizen E2 - VIKO E1
12-1
De Vinken E2 - Huizen E3
1-13
Spirit E6 - Huizen E4
8-7
Huizen F1 - OVVO F2
9-3
Huizen F2 - SKF F4
5-7
BEP F2 - Huizen F3
7-3

Kalender

Meldcode Grensoverschrijdend Gedrag

Uitwerking meldplicht Seksuele intimidatie


De meldcode grensoverschrijdend gedrag is bedoeld om bestuursleden van verenigingen en de bestuurder/ directie van sportbonden te ondersteunen bij een incident. De meldplicht seksuele intimidatie en misbruik rust op bestuursleden van alle aangesloten verenigingen, sportbonden en anders georganiseerde sport onder de koepel van NOC*NSF. Dit is belegd in het reglement Blauwdruk tuchtrecht seksuele intimidatie in de sport mei 2018 (hierna Blauwdruk SI) . Daarbij is in de Blauwdruk SI in november 2018 de meldplicht voor begeleiders vastgelegd. Wie door de bond niet als begeleider wordt gezien is vastgelegd per bond en met verenigingen gecommuniceerd.

We hebben afgesproken als sport niet weg te kijken bij een incident. Hiervoor is het nodig samen naar de juiste oplossingen te zoeken en grensoverschrijdend gedrag in zijn algemeenheid bespreekbaar te maken. De meldplicht SI is onderdeel van een krachtige opvolging van meldingen en incidenten in de sport.

  • Begeleiders melden bij een bestuurslid van de vereniging.
  • Bestuursleden van een vereniging melden bij de vertrouwens(contact)persoon van de eigen sportbond.
  • Melden direct bij vertrouwens(contact)persoon sportbond kan door alle partijen worden gedaan. Melden in gezamenlijk overleg bij de aanklager van de bond (of een vergelijkbaar orgaan) of ISR kan door alle partijen worden gedaan.
  • Melden bij het Centrum Veilige Sport Nederland kan door alle partijen worden gedaan.

De sportvereniging, en met name de begeleiders, zijn van grote waarde aangezien zij sporters regelmatig zien. Coaches/ trainers worden specifiek gevraagd hun zorgen te delen met de Vertouwenscontactpersoon en het bestuurslid van de vereniging. Of contact op te nemen met de vertrouwens(contact)persoon van de sportbond of het Centrum Veilige Sport Nederland.

Bestuursleden, Vertrouwenscontactpersonen, coaches/ trainers etc. in de sport hebben geen hulpverlenende rol. Zij kunnen (moeten) echter wel hulp organiseren rondom een sporter of melder. Hiervoor kan een beroep gedaan worden op samenwerkingspartners van het NOC*NSF en het landelijk netwerk.

Deze meldcode zal geëvalueerd worden op bruikbaarheid en voortschrijdend inzicht.

Wie, wat en waar

Waar
Sport Vereniging niveau: Er kan een vertrouwelijk gesprek plaatsvinden bij een Vertrouwenscontactpersoon of een bestuurslid. Bij de vertrouwenscontactpersoon vereniging zelf kan echter geen melding worden gedaan, wel kan er een signaal worden afgegeven bij deze persoon. De vertouwenscontactpersoon van de vereniging rapporteert aan het bestuurslid. De daadwerkelijke melding wordt gedaan door de melder zelf bij het bestuurslid.

Sportbond niveau: Voor de bond kan het vertrouwelijk gesprek belegd zijn bij een vertrouwens(contact)persoon sportbond, een compliance medewerker of integrity officer. Wie dit is in het vertrouwenswerk van de sportbond moet op de website bekendgemaakt worden. Vanuit de bevoegdheid vertrouwenswerk kan bij deze persoon namens de bestuurder of directie van de bond direct een melding gedaan worden. We vatten deze functie hier samen als vertrouwens(contact)persoon.

Sport algemeen: Voor de koepel organisatie NOC*NSF is het vertrouwelijk gesprek en het melden belegd bij het Centrum Veilige Sport Nederland. Hier zijn meerdere medewerkers en vertrouwenspersonen bereikbaar voor gesprekken, advies en meldingen. Bij het Centrum kan ook gemeld worden als de vereniging of eigen sportbond niet comfortabel voelt als meldpunt.

Buiten de sport: Melden buiten de sport kan bij de politie en het OM. Daarnaast kunnen verschillende hulpverleners vertrouwelijk benaderd worden zoals Centrum Seksueel Geweld, huisarts, GGD, Slachtofferhulp Nederland, Veilig Thuis en Fier. Vanuit NOC*NSF zijn er met deze partijen afspraken gemaakt en is er jaarlijks overleg.

Wie
Melder: Iedereen kan een melder zijn. Sporters, ouders, omstanders, bestuursleden, trainers, coaches, begeleiders, barmedewerkers, artsen, schoonmakers etc. Iedereen die iets waarneemt of ergens wetenschap van heeft kan melden. Een melder is dus niet persé ook het slachtoffer of de beschuldigde.

Slachtoffer: Diegene die zich aangetast voelt in de eigenwaarde, dit is/ kan subjectief zijn en kan voor iedereen een andere eigen grens aangeven.

Beschuldigde: Diegene die door een melder aangewezen wordt als veroorzaker van grensoverschrijdend gedrag.

Dader of pleger: Omdat een beschuldiging niet meteen een veroordeling is spreken we pas over een dader of pleger als er een straf- of tuchtrechtelijke veroordeling heeft plaatsgevonden.

Betrokkenen: In een incident kunnen er meerdere mensen betrokken zijn. Niet alleen meerdere slachtoffers of meerdere beschuldigden, maar ook meerdere toeschouwers of getuigen.

Wat
Alles kan en mag gemeld worden als het door de melder als belangrijk wordt ervaren. Dit houdt niet in dat iedere melding een groot onderzoek vraagt, maar wel dat iedere melding opvolging verdient.
Er komen af en toe zorgen, signalen of incidenten naar boven die op verzoek van de melder niet verder verteld mogen worden. Of waarvan we niet weten wie de melder is omdat hij/zij anoniem wil blijven. Een dergelijke melding is lastig op te volgen. We zien dit wel als een belangrijk signaal dat aangeeft hoe ons veilig sport klimaat er uit ziet, en het kan een indicatie zijn voor betere inzet van preventie.

Iemand die wel in gesprek wil gaan maar anoniem wil blijven kan toch als melder worden behandeld. We hebben dan iemand aan wie we vragen kunnen stellen, of die wellicht in de toekomst wel bekend wil worden. Dit kan bijvoorbeeld via het SpeakUp systeem van de sportbond en het Centrum Veilige Sport Nederland. Op de websites van de sportbond en Centrum Veilige Sport Nederland staat de link naar dit systeem vermeld. Deze kunnen ook op de website van de vereniging worden opgenomen.