SponsorKliks, gratis sponsoren! 

Adres en contact

Kantine (veld en sporthal De Meent)
Bovenweg 5

1276 XZ Huizen
Telefoon : 035-5265876

Secretariaat:
secretariaat@kvhuizen.nl
Telefoon: 035-5446035
Wedstrijdsecretariaat:
wedstrijdsecretariaatjeugd@kvhuizen.nl
wedstrijdsecretariaatsenioren@kvhuizen.nl

Programma

Uitslagen

Kalender

Corona-virus: updates

Update 31 maart: Het bestuur heeft direct vanaf het begin van de corona-crisis de aanbevelingen en besluitvorming van het KNKV en het NOCNSF gevolgd. Met de verlenging van de maatregelen tot tenminste 28 april is het de hoogste tijd ook als KVH bestuur de verdere betekenis van die maatregelen voor de KVH te duiden:

 • Competitie - Het KNKV heeft besloten dat het restant van zowel de zaal- als de veldcompetitie geen doorgang vindt. Het breedtekorfbal wordt als niet gespeeld beschouwd, over het wedstrijdkorfbal wordt uiterlijk maandag 6 april een besluit genomen. Naar onze mening zijn er niet heel veel keuzemogelijkheden, maar laten we niet op de zaken vooruitlopen.
 • Training - In lijn met alle maatregelen zijn er dit seizoen ook geen trainingen meer; ook eventueel individuele initiatieven op het veld zijn niet toegestaan.
 • Kantine - Tenminste tot 1 juni is de kantine gesloten.
 • Activiteiten - Alle verenigingsactiviteiten tot tenminste 1 juni zijn afgelast.
 • Kamp - Ook het Kamp is afgelast; we zijn in overleg met de verhuurder van YMCA Leusden omtrent de annulering. De deelnemende ouders zullen binnenkort de bijdrage van € 55 per kind terug ontvangen.
 • Vergaderingen - Ter voorbereiding op het nieuwe seizoen ontkomen we niet aan onderling (commissie)overleg. Hiervoor kan geen gebruik worden gemaakt van de kantine, het bestuur adviseert zo nodig digitaal met elkaar te overleggen.
 • Contributie - Als vereniging kunnen we noodgedwongen niet die faciliteiten bieden waar een deel van de contributie voor bedoeld is. Soms betreft dat faciliteiten die voor ons gesloten zijn als bv. de zaal en het veld. Het is echter nog volstrekt onduidelijk welke kosten al dan niet deels toch moeten worden betaald. Daarnaast kunnen we mogelijk een succesvol beroep doen op de zgn. TOGS regeling van de overheid ter compensatie van getroffen sectoren. Om reden van alle onzekerheid over de uiteindelijke kosten wordt de contributie als gebruikelijk elke maand nog geïncasseerd. Het is zeker niet de intentie te verdienen aan minder kosten, maar ook zeker niet te verliezen op minder inkomsten van bv. de kantine. Waarschijnlijk kunnen we pas aan het eind van het seizoen de werkelijke balans opmaken en hier een besluit over nemen.
 • Tot slot, houd je aan de regels en blijf gezond en … 
 • Toch een klein beetje korfballen tijdens deze periode? Leen een korf! Meer informatie hier.

Lees meer...

Toch een klein beetje korfballen tijdens deze periode? Leen een korf!

Nu we door de corona-crisis tijdelijk niet kunnen korfballen wil de KV Huizen zijn korven uitlenen aan onze jeugdleden, zodat ze toch nog een klein beetje kunnen korfballen. Zou je het dus leuk vinden om tijdelijk een korf te lenen, geef dat dan door via sportzaken@kvhuizen.nl. Zet in de e-mail je naam, je team en de lengte van de korf die je zou willen lenen. (2,5m is F-jeugd, 3m E en D- jeugd en 3,5m C-jeugd en ouder).

Omdat we geen onbeperkt aantal korven hebben, geldt op is op! Om niemand onnodig teleur te hoeven stellen, graag alleen reageren als je het materiaal daadwerkelijk gaat gebruiken.

Door een korf te lenen ga je akkoord met de voorwaarden, zoals hieronder beschreven:

 1. Maximaal 1 korf (bestaande uit steun, paal en mand) per gezin.
 2. De lener is verantwoordelijk voor het materiaal gedurende de leenperiode. Dat betekent dat hij er zorg voor draagt dat het materiaal netjes behandeld wordt en op een veilige plaats wordt opgeslagen.
 3. Bij beschadiging of verlies van het materiaal is de lener verantwoordelijk voor de kosten van herstel of vervanging. Beschadiging is ter beoordeling van het bestuur van de KV Huizen.
 4. De lener is verantwoordelijk voor veilig gebruik van het materiaal gedurende de leenperiode.
 5. Het uitgeleende materiaal is uitdrukkelijk bedoeld voor eigen gebruik. Het is -in navolging van de door de overheid gestelde maatregelen- niet toegestaan de korf te gebruiken om in groepsverband te sporten. Bij klachten kan het uitlenen eenzijdig worden stopgezet.
 6. De leenperiode wordt direct beëindigd als de KV Huizen het materiaal weer zelf nodig heeft.

Vertrouwenscontactpersoon Nina van Kommer stelt zich voor

Sinds enkele maanden is Nina van Kommer actief als vertrouwenscontactpersoon van de KV Huizen. Zij is ons tweede vertrouwenscontactpersoon naast Mariska Boegschoten. Ze is bereikbaar via vcpnina@kvhuizen.nl. Hieronder stelt zij zich voor: Voor meer informatie over vertrouwenscontactpersonen verwijzen wij je naar deze pagina. Meer informatie over Veilig Sportklimaat en het daarbij behorende beleid kan je vinden via het menu onder Veilig Sportklimaat.

Sinds kort ben ik vertrouwenscontactpersoon van de KV Huizen. Daarom wil ik mij graag even voorstellen. Mijn naam is Nina van Kommer en ik ben 24 jaar. Ongeveer 14 jaar geleden ben ik in de D-jeugd begonnen met korfballen bij KV Huizen. Op dit moment speel ik in de Selectie van Huizen, train en coach ik een jeugdteam en draai ik zo af en toe kantinedienst. Ik ben daarom regelmatig op de club te vinden waar jullie mij tegen kunnen komen. In het dagelijks leven ben ik werkzaam als Orthopedagoog waarbij ik kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar begeleid met verschillende problemen. Hierbij kom ik bij hen op school, komen ze naar onze locatie of ga ik naar het huis van de kinderen. Mede door mijn werk ben ik door het Bestuur gevraagd om vertrouwenscontactpersoon van de KV Huizen te worden.

Vacature Voorzitter

Bij de volgende algemene ledenvergadering in oktober 2020 zal Theo Vijfhuize zich niet meer herkiesbaar stellen in de functie van voorzitter. Jammer natuurlijk maar dat betekent dat er een mooie kans ligt voor jou!  Bekijk via Lees meer de vacature.

Lees meer...

Kampnieuws: kampgroepjes zijn bekend

Het aftellen  kan beginnen. Onderstaand (via lees meer) alvast de indeling van de kampgroepjes. Mocht uw zoon/dochter er niet tussen staan omdat wij deze per abuis zijn vergeten of omdat hij/zij zich nog niet heeft opgegeven dan horen wij het graag! (kampcommissie@kvhuizen.nl)  

 • Wij zullen vanaf nu een paar weken achter elkaar informatie delen over het kamp. Dus houdt de nieuwsbrief en de site goed in de gaten. 
 • Denkt u aan de betaling van het kamp???
 • En het thema is ..............................................................Dat is voor jullie nog een vraag en voor ons een weet!!! (Hint onder groepsindeling)

Lees meer...

spankbang.cc