SponsorKliks, gratis sponsoren! 
Bekijk hier het KVH protocol verantwoord sporten (Corona-regels)

Adres en contact

Kantine (veld en sporthal De Meent)
Bovenweg 5

1276 XZ Huizen
Telefoon : 035-5265876

Secretariaat:
secretariaat@kvhuizen.nl
Telefoon: 035-5446035
Wedstrijdsecretariaat:
wedstrijdsecretariaatjeugd@kvhuizen.nl
wedstrijdsecretariaatsenioren@kvhuizen.nl

Programma

Uitslagen

Kalender

Verenigingsupdate 5 juni

Hieronder weer nieuws uit de vereniging met updates over corona, jubileum, contributie, BSO en meer
 
Versoepelingen en competitie
Met ingang van 5 juni mogen senioren ouder dan 27 ook weer in groepsverband trainen zonder de 1,5m afstand en mag de jeugd tot 18 weer competitie spelen. Dat laatste hadden we natuurlijk al helemaal afgeschreven, maar het KNKV organiseert na een inventariserende rondgang langs de verenigingen, waarop de KVH positief heeft gereageerd, toch een minicompetitie. Op de zaterdagen 12, 19 en 26 juni wordt met een poule van vier verenigingen uit de regio een halve competitie gespeeld. Daartoe worden natuurlijk kleedkamers en douches weer opengesteld. Zo kan de jeugd seizoen 2020/2021 toch nog korfballend afsluiten en is de verwachting reëel dat we in september seizoen 2021-2022 normaal kunnen starten. Wij wensen onze jeugd een paar hele leuke en sportieve korfbalzaterdagen toe, heel veel succes! 
Let op, om praktische redenen (geen publiek toegestaan en sluitingstijd horeca 22.00 uur) blijft de kantine gesloten. Afhankelijk van het definitieve competitieprogramma wordt voor die zaterdagen later mogelijk alsnog een beperkte openstelling vastgesteld. De nog gangbare hygiëne-maatregelen blijven natuurlijk nog steeds van kracht.
 
KVH 75 jaar
Dat de jubileumactiviteiten geen doorgang zouden vinden was al bekend, maar toch gaat de jubileumcommissie ons nog verrassen de komende weken. Let op de website, Facebook en de nieuwsbrief.
 
Contributie mei/juni 2020/2021
Seizoen 2020/2021 is uiteindelijk een nog minder actief korfbaljaar geworden dan seizoen 2019/2020. Minder korfbal betekent ook minder inkomsten, maar ook minder uitgaven. De mindere uitgaven als gevolg van met name de niet gespeelde zaalcompetitie en korting op de KNKV bijdragen maken dat wij op dit moment een positief resultaat verwachten voor het seizoen 2020/2021. Als een soort compensatie van de zeer beperkte mogelijkheden om dit seizoen onze favoriete korfbalsport te beoefenen, heeft het bestuur besloten de contributies over de maanden mei en juni 2021 niet te incasseren; voor diegenen die de contributie per jaar betalen worden de laatste 2 maanden teruggestort. Een kleine tegemoetkoming voor opnieuw een meer dan bijzonder korfbaljaar. Laten we hopen dat vanaf de start van seizoen 2021/2022 alles weer normaal is en dat volgens de planning de competitie op 11 september kan beginnen.
 
Beweeg BSO Ondersteboven
Vanaf maandag 17 mei is onze accommodatie verhuurd aan Montris 3.0 BV, die er haar Beweeg BSO Ondersteboven heeft gevestigd. Na ruim een jaar van praten en voorbereiden is het dan eindelijk zover en onlangs is het huurcontract onder toeziend oog van wethouder Roland Boom ondertekend door Montris directeur Suria Syed en onze voorzitter Theo. Beiden kijken uit naar een elkaar versterkende samenwerking op weg naar meer bewegen en sporten door (jonge) kinderen. BSO Ondersteboven is elke middag en in de schoolvakanties hele dagen te vinden in de kantine of op de velden om de kinderen een mooie tijd te bezorgen. Als vereniging wensen wij BSO Ondersteboven heel veel plezier en succes en waar mogelijk zullen we zo nu en dan ook gezamenlijk activiteiten ontplooien.
Op maandag en donderdag vallen de vroege jeugdtrainingen van 18.00 uur samen met de afloop/uitloop van de BSO tot uiterlijk 18.45 uur. De BSO zorgt dat vanaf ongeveer 17.45 uur beide groepen niet samenvoegen, zodat onze jeugdleden wel bv. hun fietssleuteltje in de kantine kwijt kunnen. In het begin gaat dit misschien nog niet helemaal perfect, maar met een beetje begrip en medewerking van iedereen gaat dat de komende tijd dan zeker wel helemaal goed komen.
 
Communicatie
Hoewel de resultaten van de leden enquête nog niet met iedereen gedeeld zijn, is de communicatie vanuit het bestuur opnieuw als slechts ‘matig tot goed’ beoordeeld. Wij trekken ons dat aan en zullen vanaf volgend seizoen na elke bestuursvergadering een kort verslag met highlights publiceren. In de laatste bestuursvergadering is sowieso uitgebreid gesproken over de communicatie in de vereniging, zowel intern als extern. Eén en ander als een ietwat verlaat vervolg op een breed overleg met alle commissies in het voorjaar van 2019. De komende maanden zal een communicatieplan uitgewerkt gaan worden, waarmee het voor iedereen duidelijk moet worden wie, wanneer, waarover en op welke manier met elkaar communiceert.

Nieuwe voorzitter
Het aflasten van de jubileumviering heeft Theo opnieuw aan het denken gezet en hij heeft aangegeven tot de jubileumviering op waarschijnlijk 25 juni 2022 aan te willen blijven als voorzitter (het echt laatste uitstel 😃). Naast het jubileum wil Theo nog een aantal zaken afmaken/begeleiden voordat hij definitief afscheid neemt, bv. de uitbreiding van het kunstgrasveld, het in de praktijk brengen van het vrijwilligersbeleid en het verder uitwerken van het communicatieplan. Het bestuur blijft actief op zoek naar een nieuwe voorzitter, want dit extra jaar geeft een nieuwe voorzitter ook de gelegenheid om alvast een tijdje mee te draaien in het bestuur voordat Theo het stokje definitief overdraagt

Seizoen 2021-2022
Als alles volgens verwachting loopt, zal op 14 augustus seizoen 2021-2022 beginnen met de trainingen voor de selectie met op 21 augustus al de eerste oefenwedstrijden. Op 23 augustus volgt de rest van de vereniging en op 11 september begint de competitie. Wij gaan uit dat dan publiek ook weer welkom is en dan zal de kantine ook weer volop draaien. In het kader van verplicht vrijwilligerswerk en een soepele barbezetting is het van belang dat iedereen de KNKV app downloadt. Daarmee kan op een simpele manier zelf gekozen worden welke tijden je kantinedienst(en) wil draaien. Bijna 80% van de leden heeft de app al, nu de laatste 20% nog. 
spankbang.cc