SponsorKliks, gratis sponsoren! 

Adres en contact

Kantine (veld en sporthal De Meent)
Bovenweg 5

1276 XZ Huizen
Telefoon : 035-5265876

Secretariaat:
secretariaat@kvhuizen.nl
Telefoon: 06-45554897
Wedstrijdsecretariaat:
wedstrijdsecretariaatjeugd@kvhuizen.nl
wedstrijdsecretariaatsenioren@kvhuizen.nl

Programma

Uitslagen

Kalender

Corona update 18 April en verder

Corona
Opnieuw blijft alles nog zoals het is. En hoewel het nu per week anders zou kunnen worden, lijkt de kans op misschien nog een heel klein beetje competitie verder weg dan ooit. Mogelijk dat alle senioren binnenkort zonder beperkingen kunnen trainen, maar dat zal sterk afhangen van de ontwikkeling van het aantal dagelijkse besmettingen. En ondanks het vaccinatieprogramma blijft dat natuurlijk nog veel te hoog. 
Dus geldt nog steeds, houd je aan de regels rondom thuisblijven bij klachten, hygiëne bij aankomst en vertrek en met betrekking tot het materiaal. Kantine, kleedkamers en toiletten blijven gesloten. En natuurlijk nog de avondklok, wees op tijd thuis.

Jubileum 26 juni
Vorige week heeft het bestuur besloten dat de jubileumactiviteiten in de maand juni en de grootse afsluiting op zaterdag 26 juni niet door kan gaan. Aan de ene kant een moeilijk besluit, aan de andere kant toch ook weer niet. Vanuit de gedachte dat zoveel mogelijk mensen die de KVH een warm hart toedragen op wat voor manier dan ook aan de activiteiten mee zouden kunnen doen, komt juni gewoonweg te vroeg. Ondanks resultaten uit de zgn. Fieldlabs en de testen met beperkte toegang van allerlei activiteiten. Het is een zure appel, maar de jubileumcommissie zal niet stil zitten en we gaan het gewoon in 2022 vieren.
In lijn met het jubileum was al eerder het Schoolkorfbal 2.0 al afgelast en hetzelfde geldt inmiddels helaas ook voor het Jeugdkamp 2021 wat in het teken van 75 jaar KVH zou staan. Beide activiteiten staan in 2022 natuurlijk ook weer op de jubileumagenda.
 
Nieuwe voorzitter
Afgelopen maand zijn met meerdere mensen goede gesprekken gevoerd, maar vooralsnog tevergeefs. Met het aflasten van het jubileum heeft Theo gelukkig besloten zijn aftreden opnieuw uit te stellen tot de JAV 2021 in oktober.
spankbang.cc