SponsorKliks, gratis sponsoren! 
Bekijk hier het KVH protocol verantwoord sporten (Corona-regels)

Adres en contact

Kantine (veld en sporthal De Meent)
Bovenweg 5

1276 XZ Huizen
Telefoon : 035-5265876

Secretariaat:
secretariaat@kvhuizen.nl
Telefoon: 035-5446035
Wedstrijdsecretariaat:
wedstrijdsecretariaatjeugd@kvhuizen.nl
wedstrijdsecretariaatsenioren@kvhuizen.nl

Programma

Uitslagen

Kalender

Corona update 27 maart en verder

Hieronder (via lees meer) staat weer een update van het bestuur met nieuws en update uit de vereniging. Natuurlijk gaan we weer in op de situatie rond corona, maar er is ook nieuws over de verenigingsenquête, de hoofdtrainer van senioren 1 en de vestiging van een BSO in onze kantine.
 
Corona
Hoopten we de laatste keer nog dat we met een paar weken weer een extra stapje naar het ‘oude normaal’ konden zetten, het toenemende aantal besmettingen laat dat helaas niet toe. Alles blijft dus nog zoals het is. De enige versoepeling is de verruiming van de avondklok naar 22.00 uur vanaf 31 maart. Dat verruimt een heel klein beetje de trainingsmogelijkheden, maar of dat leidt tot andere trainingstijden voor de teams is aan de technische commissie. Houd daarvoor berichtgeving in vooral de team-apps in de gaten. En we blijven natuurlijk zeggen, houd je aan de regels rondom thuisblijven bij klachten, hygiëne bij aankomst en vertrek en met betrekking tot het materiaal. Kantine, kleedkamers en toiletten blijven gesloten. En natuurlijk de avondklok, wees op tijd thuis.
 
Competitie
Waar we met z’n allen natuurlijk reikhalzend naar uitkijken en naar benieuwd zijn is of de tweede helft van de veldcompetitie nog doorgaat. De corona ontwikkelingen voorspellen helaas niet veel goeds, maar hoop doet leven. De huidige maatregelen lopen tot en met 20 april, een week eerder is er een nieuwe persconferentie. Ook het KNKV volgt de ontwikkelingen natuurlijk op de voet en hebben een nieuwe routekaart opgemaakt met als eerste startdatum 24 april en als dat niet haalbaar blijkt, wat er dan qua competitie nog mogelijk is als steeds een week later gestart kan worden.
 
 
Het KNKV houdt voor een start van de competitie rekening met het feit dat sporters minimaal 2,5 week intensief getraind moeten kunnen hebben voordat hun competitie start. Dat betekent dat een start van de seniorencompetitie sowieso al verder opschuift naar op z’n vroegst 8 mei. Het zou kunnen dat de jeugdcompetitie wel eerder kan starten, omdat er voor hen al maanden geen belemmering meer is om intensief te trainen. Als gezegd, hoop doet leven, maar de kansen op nog een staartje competitie 2020/2021 nemen elke dag een beetje af.
 
Trainerswissel
Al enige tijd liepen de besprekingen met Brenda Voortman en Arnold Schipper over verlenging van hun trainerschap bij senioren 1 resp. 2. Beiden zaten ook op dit spoor en er werd zelfs al verder nagedacht over hoe verder na seizoen 2021/2022. Onlangs kreeg Brenda echter het aanbod bij haar eigen vereniging ASVD uit Dronten de hoofdtrainer te worden. ASVD 1 speelt overgangsklasse en om met Brenda’s eigen woorden te spreken ‘zo’n trein komt maar éénmaal voorbij’, heeft zij aangegeven graag op die trein te willen springen. Hoe jammer wij het ook vinden dat Brenda ons nu al gaat verlaten, mede door corona heeft zij haar werk niet echt af kunnen maken, wij gunnen haar die kans natuurlijk en wensen haar alvast ontzettend veel succes en plezier. Maar tot de zomer is Brenda natuurlijk nog steeds op onze velden te vinden en op een later moment zullen we hopelijk haar kunnen bedanken en op een gepaste manier afscheid van elkaar kunnen nemen.
Als een logisch gevolg van de eerder bedoelde besprekingen en het onverwachte vertrek van Brenda zal Arnold Schipper al vanaf seizoen 2021/2022 de hoofdtrainer van senioren 1 zijn; ook hem wensen wij daarbij natuurlijk alvast ontzettend veel succes en plezier. De technische commissie heeft al besprekingen gevoerd met kandidaten om Arnold als trainer van senioren 2 op te volgen. Zodra hier meer over bekend is, laten we dat natuurlijk weten.
 
Ledenenquête
Tot op dit moment hebben 102 mensen de ledenenquête ingevuld. Dat is nu al ongeveer 2x zo veel als vijf jaar geleden, waaronder 35 senioren, 30 niet spelende leden en 25 ouders. Daar zijn we ontzettend blij mee en het geeft aan dat ondanks de corona stilte de vereniging springlevend is. Gegeven dit hoge aantal kunnen we ook wel zeggen dat de uitkomst representatief is voor de vereniging. Natuurlijk zijn er her en der in de antwoorden best wel grote verschillen, maar er zijn zeker wel grote gemene delers te vinden. Zonder nu al te diep op die uitkomsten in te gaan, een paar highlights:
  • 60% stelt plezier boven prestatie; 10% stelt prestatie boven plezier
  • 70% vindt dat bestuur en commissies goed functioneren, maar de communicatie kan beter ...
  • 60% staat achter het beleid van verplichte vrijwilligerstaken
  • 85% vindt nevenactiviteiten belangrijk
  • 60% vindt de sfeer in de kantine goed tot uitstekend
  • 80% geeft de vereniging een waardering van 8 of hoger.
Natuurlijk verdient elke uitkomst een meer genuanceerde benadering en zijn er ook veel aanvullende opmerkingen gemaakt. Het bestuur gaat de uitkomsten in april en mei verder uitwerken en beoordelen. We houden jullie daarvan natuurlijk op de hoogte. Overigens kan de leden enquête nog tot en met 31 maart ingevuld worden.
 
Montris Beweeg BSO Ondersteboven
Na een jaar van voorbereidende gesprekken is het bijna zover. Zoals het er nu voor staat, opent op 1 mei a.s. Montris Kinderopvang de Beweeg BSO Ondersteboven in de accommodatie van de KVH. Montris was al langer op zoek naar een geschikte locatie voor een Beweeg BSO en klopte begin 2020 aan de deur van de KVH om te praten over zo’n Beweeg BSO in onze kantine. Dat sloot aan bij een bestuurlijk actiepunt in ons Verenigingsplan 2016-2021 om vanuit onze maatschappelijke betrokkenheid de accommodatie breder in te zetten/te laten gebruiken voor andere activiteiten dan alleen die van de KVH. En wat past nou beter bij elkaar dan een sportvereniging en een Beweeg BSO. Op een plek midden in een woonwijk met gras, kunstgras, een sporthal en een zwembad steeds om de hoek, onder één en hetzelfde dak. Zowel de BSO Ondersteboven als de KVH kunnen elkaar versterken en gebruik maken van elkaars expertise en kunde om sport en bewegen een centrale plaats te geven aan de Bovenweg.
Natuurlijk leidt medegebruik van met name de kantine tot onderlinge afspraken over dat gebruik, daarover later meer. Vanaf nu is Montris al regelmatig in de kantine te vinden voor wat schilderwerk en inrichting. Het bestuur kijkt uit naar de samenwerking.
spankbang.cc