Adres en contact

Kantine (veld en sporthal De Meent)
Bovenweg 5

1276 XZ Huizen
Telefoon : 035-5265876

Secretariaat:
secretariaat@kvhuizen.nl
Telefoon: 06-45554897
Wedstrijdsecretariaat:
wedstrijdsecretariaatjeugd@kvhuizen.nl
wedstrijdsecretariaatsenioren@kvhuizen.nl

Programma

Uitslagen

Kalender

Corona update 28 februari en verder

Hieronder (gedeeltelijk via Lees meer, red.) een nieuwe update vanuit het bestuur met betrekking tot corona, ledenenquête, jubileum en de zoektocht naar een nieuwe voorzitter.
 
Corona
Na enkele maanden geldt gelukkig vanaf dinsdag 2 maart eindelijk weer een versoepeling voor de sport. Naast de jeugd tot 18 jaar mogen ook jongeren tot 27 jaar (het gaat om de actuele leeftijd) weer in teamverband zonder 1,5 meter afstand van elkaar buiten trainen. Voor iedereen van 27 jaar en ouder blijft de huidige mogelijkheid bestaan in maximaal tweetallen wel op 1,5 meter afstand van elkaar te trainen; buiten de trainingen blijft voor iedereen van 13 jaar en ouder de 1,5 meter regel wel van kracht.
Laten we hopen dat het de start is van weer terug naar trainen voor iedereen, de kantine open, competitie spelen en alle andere zaken die de KVH de KVH maakt. Kortom, weer terug naar het ‘oude normaal’. De verruiming tot 27 jaar is natuurlijk een mooie start, maar het betekent wel dat je nog niet als team kunt trainen. Het is nog even niet anders, laten we blij zijn met wat weer wel kan, mogelijk gaan we over een paar weken al weer een stapje verder … Natuurlijk maakt ook de KVH gebruik van de ruimere mogelijkheden, let hiervoor op berichten op website, nieuwsbrief en Facebook, maar vooral ook in de team-apps.
LET OP, alle overige coronaregels rondom thuisblijven bij klachten, hygiëne bij aankomst en vertrek en met betrekking tot het materiaal blijven van kracht. Ook de kantine, kleedkamers en toiletten blijven gesloten. En natuurlijk de avondklok, zorg dat je 21.00 uur thuis bent. Houd je aan alle regels.
 
Ledenenquête
Zoals in de vorige Corona update gemeld wordt gewerkt aan een nieuwe leden enquête, die mede als uitgangspunt zal dienen voor een herzien Verenigingsplan 2021/2026-2030. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan bedoelde leden enquête en in de loop van maart zal deze bij iedereen in de e-mail brievenbus vallen. Vul hem in en stuur hem op, het kost maar een paar minuutjes tijd, en bouw mee aan de toekomstplannen van de KVH.
 
Jubileum
De voorbereidingen voor het Jubileum 75 jaar zijn in volle gang, hoewel de onzekerheid over het wel of niet door kunnen gaan er natuurlijk voor zorgt dat nog niet echt doorgepakt kan worden. Op 10 april stond in het kader van het jubileum het Schoolkorfbaltoernooi 2.0 op het programma. Inmiddels is besloten het Schoolkorfbaltoernooi 2.0 niet door te laten gaan, maar het is uitstel en zeker geen afstel. 
Ook het Kamp staat in het teken van het jubileum, daar is nog steeds niets aan veranderd. We hebben ook nog steeds hele goeie hoop dat tegen de tijd van het Kamp, rond Hemelvaartsdag, de coronaregels zover versoepeld zijn dat het Kamp door kan gaan. 
 
Nieuwe voorzitter
Als bekend is Theo aan zijn laatste (verlengde) jaar als voorzitter bezig. Zijn aftreden na bij elkaar 25 jaar voorzitterschap staat gepland op de jubileumdag 26 juni. Het bestuur heeft enkele namen van mogelijke kandidaten benoemd en zal de komende weken met elk van hen contact leggen. Zeg niet gelijk ‘Nee, dat is niets voor mij; of dat kan ik niet; of daar heb ik geen tijd voor’ ... Ten eerste kom je in een goed functionerende organisatie qua bestuur en commissies en ten tweede, juist daarom is de effectieve tijdsbesteding echt heel veel minder dan je zult denken. Kom gewoon eens praten als je uitgenodigd wordt, ervaar wat de plannen zijn en wat er verwacht wordt en bepaal pas dan in hoeverre jij daar mede invulling aan kunt en wilt geven. 
spankbang.cc