Adres en contact

Kantine (veld en sporthal De Meent)
Bovenweg 5

1276 XZ Huizen
Telefoon : 035-5265876

Secretariaat:
secretariaat@kvhuizen.nl
Telefoon: 06-45554897
Wedstrijdsecretariaat:
wedstrijdsecretariaatjeugd@kvhuizen.nl
wedstrijdsecretariaatsenioren@kvhuizen.nl

Programma

Uitslagen

Kalender

Update corona en verder

Competitie
Met de verlenging van de lockdown is de zaalcompetitie 2020/2021 afgebroken nog voor dat hij begonnen is. Een enorme teleurstelling natuurlijk voor iedereen, maar het is niet anders. Vanaf nu kunnen we ons richten op de tweede helft van de veldcompetitie. Het is nog veel te vroeg om daar al iets zinnigs over te zeggen, maar met de start van de vaccinaties is er goeie hoop dat we tegen die tijd wel in een al iets normalere situatie terecht zullen zijn gekomen. Hoewel, voor je het weet is het april … Omdat binnen trainen ook (nog) niet kan, zijn per direct alle ingehuurde zalen geannuleerd. Laten we hopen dat de verhuurders zich soepel opstellen, maar we hebben natuurlijk wel te maken met annuleringstermijnen. Vooruitlopend op de veldcompetitie wordt zo mogelijk al buiten getraind, voor de jeugd kan dat gelukkig onbeperkt, voor de senioren is dat nog heel beperkt (in tweetallen).
 
Kamp
De voorbereidingen zijn in volle gang en laten we ook wat dat betreft hopen dat we tegen die tijd daadwerkelijk op kamp kunnen. Aanmelden is al mogelijk, betalen hoeft nog niet. Natuurlijk houden we ook hier een vinger aan de polis om te voorkomen dat we bij een toch onverhoopte afgelasting financieel nadeel oplopen.
 
Jubileum 75 jaar
Ook voor het jubileum worden al voorbereidingen getroffen in de zin van ideeën en een planning over de maand juni. Uiterlijk in april nemen we de beslissing over al dan niet doorgang van het jubileum of uitstel naar een later tijdstip in het jaar. Het SKT 2.0 staat al gepland op 10 april, dus daarover zal eerder een besluit genomen moeten worden. 
 
In het bestuur
In het bestuur zijn we natuurlijk druk met corona. Daarnaast wordt hard gewerkt aan (middel)lange termijn aandachtspunten/doelstellingen als bv. aanscherping van het vrijwilligersbeleid, een doorstart communicatieplan en een opvolger van het Verenigingsplan 2016-2021. Met betrekking tot dat laatste zal uiterlijk in maart of april verenigingsbreed een enquete uitgezet worden om opnieuw te peilen wat de leden vinden van allerlei zaken in de vereniging, hoe zij de toekomst van de KVH zien en welke rol zij daarin zouden willen spelen. Na de uitwerking en beoordeling van (on)mogelijkheden zal een herzien Verenigingsplan 2021-2025/2030 op de JAV 2021 gepresenteerd worden. 
 
Tot slot
Als vereniging mogen we trots zijn op elkaar hoe we met corona en de beperkingen omgaan. Zo goed en kwaad als het gaat en kan blijven we die actieve en enthousiaste sportvereniging en doen we ons ding. Als korfballer, als vrijwilliger, als ouder, als bestuur, iedereen mist het vereniging zijn en tegelijkertijd zijn we toch nog steeds diezelfde vereniging als voorheen. Houd vol, houd je aan alle regels, alleen samen krijgen we corona de wereld uit en wie weet nou meer van ‘samen’ dan een sportvereniging ...
spankbang.cc