Adres en contact

Kantine (veld en sporthal De Meent)
Bovenweg 5

1276 XZ Huizen
Telefoon : 035-5265876

Secretariaat:
secretariaat@kvhuizen.nl
Telefoon: 06-45554897
Wedstrijdsecretariaat:
wedstrijdsecretariaatjeugd@kvhuizen.nl
wedstrijdsecretariaatsenioren@kvhuizen.nl

Programma

Uitslagen

Kalender

Corona update 8 november

Op de persconferentie is de periode van de lopende maatregelen met twee weken verlengd. Voor de sport en dus ook voor ons is er eigenlijk niets veranderd, behalve dat senioren nog slechts in tweetallen mogen trainen. Dat betekent dat gedurende deze twee weken de seniorentrainingen nog steeds geen doorgang vinden. Voor de veldcompetitie is het vervolg inmiddels duidelijk. De competitie voor het breedtekorfbal wordt als gespeeld beschouwd, dat betekent dat niet gespeelde wedstrijden niet worden ingehaald.  Voor het wedstrijdkorfbal zullen de uitgevallen wedstrijden na de zaalcompetitie worden ingehaald. Voor de zaalcompetitie is nog veel onzeker. Voor nu staat de eerste competitiedag op zaterdag 5 december, maar alles is afhankelijk van al dan niet verlenging dan wel verscherping van de maatregelen. Vooruitlopend daarop heeft het KNKV een zgn. routekaart ontwikkeld, waarop te zien is hoe de competitie verloopt afhankelijk van op welke dag die kan beginnen. We kijken met spanning uit naar de eerst volgende persconferentie.
 
Vanuit de KVH zelf graag jullie aandacht voor de volgende punten:
  • Ook bij de KVH zijn inmiddels een paar leden besmet geweest. We hebben de vraag gekregen waarom we daar geen melding van maken. Om privacyredenen maken we bij een besmetting niet breed bekend welk lid het betreft, we informeren alleen de direct betrokkenen in de teamomgeving en volgen voor evt. te nemen interne maatregelen het advies van de GGD en de richtlijnen van KNKV/NOC*NSF. 
  • Om vragen over corona vanuit de vereniging in een breder verband te kunnen overleggen, wordt gewerkt aan de vorming van een klein ‘Coronateam’ (vertegenwoordiging bestuur en technische commissie) die in gezamenlijkheid besluiten hoe om te gaan met vragen en situaties rondom corona. 
  • In de hoop dat de maatregelen voor senioren binnenkort weer versoepeld worden naar trainingen in minimaal viertallen, wordt alvast nagedacht over een trainingsschema waarbij zo mogelijk alle seniorenteams wekelijks minimaal een training kunnen afwerken. Daarmee blijven spelers fit en zijn de teams klaar om de competitie op elk moment te kunnen beginnen. Maar natuurlijk zijn er voor iedereen privé ook allerlei mogelijkheden om fit te blijven …
  • Tegelijkertijd wordt door de technische commissie bekeken of het mogelijk is op zaterdag onderlinge wedstrijden te spelen tussen jeugdteams; LET OP: publiek is niet toegestaan.
  • Tot slot, er zijn weer steunmaatregelen in de maak om de financiele gevolgen van de corona maatregelen voor de sport tot een minimum te beperken; we volgen de totstandkoming van die steunmaatregelen natuurlijk op de voet.
 
spankbang.cc