SponsorKliks, gratis sponsoren! 
 

Adres en contact

Kantine (veld en sporthal De Meent)
Bovenweg 5

1276 XZ Huizen
Telefoon : 035-5265876

Secretariaat:
secretariaat@kvhuizen.nl
Telefoon: 06-45554897
Wedstrijdsecretariaat:
wedstrijdsecretariaatjeugd@kvhuizen.nl
wedstrijdsecretariaatsenioren@kvhuizen.nl

Programma

Uitslagen

Kalender

KVH Protocol ‘Verantwoord sporten’

Versie 05
Ingangsdatum 5 juni 2021

Om met inachtneming van die beperkingen alles op en rond het veld en in de accommodatie in goede banen te leiden, zijn er vanuit de (lokale) overheid, het NOC*NSF en het KNKV een aantal protocollen en of richtlijnen opgesteld van waaruit het KVH Protocol ‘Verantwoord sporten’ is opgesteld.

Deze versie van het protocol is opgesteld n.a.v. de versoepelingen die ingaan op zaterdag 5 juni. Gelukkig mag er weer veel in de sport, maar er zijn nog een aantal basisregels. Deze kan je hieronder lezen.

ALGEMEEN

GEBRUIK GEZOND VERSTAND!

Uiteraard gelden de ALGEMENE regels met betrekking tot veiligheid en hygiëne:

 • Iedereen van 18 jaar en ouder houdt 1,5 meter afstand tot volwassenen en jongeren vanaf 13 jaar, behalve tijdens het sporten.
 • Kinderen tot en met 12 jaar hoeven onderling én tot volwassenen geen 1,5 meter afstand te houden;
 • Jongeren tot 18 jaar hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden maar wel tot volwassenen;
 • Ga voor je naar de vereniging gaat thuis naar het toilet en was minimaal 20 seconden je handen met water en zeep;
 • Op centrale plekken op de accommodatie staan handdesinfectiemiddelen, gebruik hiervan is verplicht;
 • Schud geen handen;
 • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
 • Blijf thuis als je één van de volgende symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts EN laat je testen;
 • Blijf 14 dagen thuis als jij of iemand in jouw huishouden positief getest is op het coronavirus (COVID-19);
 • Mondkapjes zijn verplicht in de binnenruimtes van de KVH, m.u.v. tijdens douchen /omkleden in de kleedkamers of als je een vaste zitplaats hebt in de kantine.
 • Tijdens het rijden naar uitwedstrijden draagt iedereen van 13 jaar en ouders een mondkapje.

VERANTWOORDELIJKHEID

Theo Vijfhuize is algemeen corona-coördinator.
Hij is voor de vereniging en de gemeente Huizen het aanspreekpunt voor corona gerelateerde zaken.
Theo is bereikbaar op corona@kvhuizen.nl of voor spoedeisende zaken op 06-82269118.

 • Tijdens de trainingen en wedstrijden zijn de trainers en coaches verantwoordelijk voor de veiligheid op het sportveld.
  Als een speler zich niet aan de regels houdt of getwijfeld wordt of een speler wel of geen ziekteverschijnselen vertoont, is de trainer en of coach bevoegd de betreffende speler te verplichten de vereniging direct te verlaten.
 • Tijdens wedstrijddagen is een aan te stellen gastheer/gastvrouw verantwoordelijk voor de veiligheid rondom het sportveld.
  Als een persoon zich niet aan de regels houdt of getwijfeld wordt of iemand wel of geen ziekteverschijnselen vertoont, is de gastheer/gastvrouw bevoegd deze persoon te verplichten de vereniging direct te verlaten.
 • Tijdens activiteiten of evenementen is een lid van de betreffende commissie verantwoordelijk voor de veiligheid.
  Als een deelnemer zich niet aan de regels houdt of getwijfeld wordt of een deelnemer wel of geen ziekteverschijnselen vertoont, is dit commissielid bevoegd de betreffende deelnemer te verplichten het evenement resp. de activiteit direct te verlaten.

SPORTEN

De volgende regels zijn van toepassing voor sportbeoefening:

 • Volwassenen vanaf 18 jaar mogen met maximaal 50 personen samen sporten. Dit is exclusief personeel. En geldt niet voor kinderen tot en met 17 jaar. Per ruimte mogen er maximaal 50 personen aanwezig zijn;
 • Groepslessen zijn voor alle leeftijden toegestaan;
 • Tijdens het sporten hoeven sporters onderling geen 1.5 meter afstand te houden als dit nodig is voor de sportbeoefening;
 • Kleedkamers en douches zijn geopend.
 • Personen tot en met 17 jaar mogen weer jeugdwedstrijden onderling en tegen andere clubs spelen;
 • Personen vanaf 18 jaar mogen alleen onderling wedstrijden spelen tussen sporters van dezelfde club;
 • Er mogen geen toeschouwers aanwezig zijn bij trainingen en wedstrijden.

TRAININGEN en WEDSTRIJDEN

GEBRUIK GEZOND VERSTAND!

Voor trainers en coaches

 • Kom alleen naar de vereniging als er een training of wedstrijd is;
 • Kom niet eerder dan nodig voor aanvang van de training of wedstrijd naar de accommodatie;
 • Draag een mondkapje wanneer personen buiten je huishouden in één vervoersmiddel van of naar een training of (uit)wedstrijd gaan;
 • Bij een training of wedstrijd zijn per team maximaal 4 trainers en of coaches aanwezig
 • Zorg dat de sportmaterialen voor en na de training zo goed mogelijk gedesinfecteerd worden;
 • Zorg dat er zo min mogelijk materialen gedeeld worden;
 • Maak tijdens het sporten alleen gebruik van eigen materiaal zoals sportkleding en bidons;
 • Desinfecteer je handen bij het betreden en verlaten van het veld;
 • Houd de 1,5 meter afstand, ook tot de (wissel)spelers van je team (geldt niet bij teams met spelers tot 13 jaar);
 • Houd tijdens warming-ups de 1,5 meter afstand van je spelers (geldt niet voor teams met spelers tot 13 jaar);
 • Houd voorafgaand, tijdens de rustmomenten en na afloop van de training of wedstrijd de 1,5 meter afstand tot je speler (geldt niet voor teams met spelers tot 13 jaar);
 • Vermijd geforceerd stemgebruik zoals schreeuwen;
 • Vermijd fysiek contact tijdens het vieren van een overwinningsmomenten of tijdens een wissel;

Voor spelers

GEBRUIK GEZOND VERSTAND!

 • Kom alleen naar de vereniging als er een training of wedstrijd is;
 • Kom niet eerder dan nodig voor aanvang van de training of wedstrijd naar de accommodatie;
 • Draag een mondkapje wanneer personen buiten je huishouden in één vervoersmiddel van of naar een training of (uit)wedstrijd gaan, geldt voor personen vanaf 13 jaar;
 • Zorg dat de sportmaterialen voor en na de training zo goed mogelijk gedesinfecteerd worden;
 • Zorg dat er zo min mogelijk materialen gedeeld worden;
 • Maak tijdens het sporten alleen gebruik van eigen materiaal zoals sportkleding en bidons;
 • Desinfecteer je handen bij het betreden en verlaten van het veld;
 • Houd de 1,5 meter afstand tot trainer en of coach (geldt niet voor spelers tot 13 jaar);
 • Houd tijdens wedstrijden voor zover het sportmoment dat toelaat zo veel mogelijk de 1,5 meter afstand tot elke speler/tegenstander (geldt niet voor spelers tot 18 jaar);
 • Houd tijdens inloop en warming-ups de 1,5 meter afstand (geldt niet voor spelers tot 18 jaar);
 • Houd voorafgaand, tijdens de rustmomenten, op de reservebank en na afloop van de training of wedstrijd de 1,5 meter afstand (geldt niet voor spelers tot 18 jaar);
 • Vermijd geforceerd stemgebruik zoals schreeuwen;
 • Vermijd fysiek contact tijdens het vieren van een overwinningsmomenten of tijdens een wissel (geldt niet voor spelers tot 13 jaar);

Voor toeschouwers  

Op dit moment zijn toeschouwers niet toegestaan bij trainingen en wedstrijden. de accommodatie is alleen toegankelijk voor spelers, scheidsrechters en hun directe begeleiding. Ouders die kinderen naar een uitwedstrijd rijden, worden gezien als teambegeleiding en zijn dus wel toegestaan bij de wedstrijden.

ACCOMMODATIE

GEBRUIK GEZOND VERSTAND!

De kantine en het terras

Op dit moment is onze kantine gesloten.

De kleedkamers en toiletten

 • Toiletten, kleedkamers en douches zijn open;
 • Houd de 1,5 meter afstand (geldt in de kleedkamers niet voor kinderen tot 18 jaar)
 • Per kleedkamer (alleen toegankelijk voor spelers en trainers/coaches) zijn maximaal zes spelers tegelijk van 18 jaar of ouder toegestaan
 • Per doucheruimte zijn maximaal twee spelers tegelijk van 18 jaar of ouder toegestaan
 • Per toiletruimte is maximaal 1 persoon toegestaan;
 • In de gang(en) is 1,5 meter afstand helaas niet mogelijk, gebruik gezond verstand, wacht en geef elkaar de ruimte om veilig de toiletruimtes te verlaten;
 • De toiletten worden eens per dagdeel grondig schoongemaakt.

ACTIVITEITEN/EVENEMENTEN

GEBRUIK GEZOND VERSTAND!

 • Activiteiten/evenementen zijn alleen toegestaan na goedkeuring door het bestuur;
 • Kom bij voorkeur niet eerder dan 15 minuten voor aanvang van een activiteit/evenement naar de accommodatie;
 • Voor het maximaal aantal deelnemers wordt verwezen naar de maxima buiten (trainingen en wedstrijden) en binnen (accommodatie) genoemd in dit protocol;
 • Voor gebruik kantine en toiletten wordt verwezen naar de regels genoemd in dit protocol (kleedkamers en toiletten).

Mochten er zaken onduidelijk zijn, spreek dan de algemeen corona-coördinator aan.

Bestuur Korfbalvereniging Huizen

spankbang.cc