SponsorKliks, gratis sponsoren! 
Bekijk hier het KVH protocol verantwoord sporten (Corona-regels)

Adres en contact

Kantine (veld en sporthal De Meent)
Bovenweg 5

1276 XZ Huizen
Telefoon : 035-5265876

Secretariaat:
secretariaat@kvhuizen.nl
Telefoon: 035-5446035
Wedstrijdsecretariaat:
wedstrijdsecretariaatjeugd@kvhuizen.nl
wedstrijdsecretariaatsenioren@kvhuizen.nl

Programma

Uitslagen

Kalender

KVH Protocol ‘Verantwoord sporten’

Versie 04b
Ingangsdatum 2 november (zaalseizoen)

Om met inachtneming van die beperkingen alles op en rond het veld en in de accommodatie in goede banen te leiden, zijn er vanuit de (lokale) overheid, het NOC*NSF en het KNKV een aantal protocollen en of richtlijnen opgesteld van waaruit het KVH Protocol ‘Verantwoord sporten’ is opgesteld.

Deze versie van het protocol is opgesteld n.a.v. de op 14 oktober afgekondigde maatregelen door de overheid. T.o.v. het basisprotocol zijn de belangrijkste aandachtspunten:

 • De kantine, kleedkamers en douches zijn gesloten. Dit geldt ook voor de kleedkamers en douches in de externa trainingszalen;
 • Publiek is niet toegestaan tijdens trainingen of wedstrijden;
 • De competitie is stilgelegd;
 • Trainingen voor 18+ zijn beperkt toegestaan onder de volgende voorwaarden:
  • Er wordt getraind in vaste groepjes van maximaal vier sporters;
  • De viertallen mogen gedurende de trainingen niet wisselen;
  • De viertallen moeten duidelijk onderscheidend zijn van de andere groepjes, bijvoorbeeld door middel van hesjes;
  • Er mogen maximaal 30 personen tegelijkertijd in de sporthal zijn;
  • Elke sporter en trainer houdt – ook tijdens de training – anderhalve meter afstand ten opzichte van elke medesporter;
  • Kom zo kort mogelijk voor de training naar de vereniging en verlaat de vereniging meteen na afloop van de training;
  • Onderlinge wedstrijdjes en partijvormen zijn niet toegestaan;
  • Gezondheidscheck voorafgaand aan de training.
 • Trainingen voor de A-jeugd en jonger kunnen normaal doorgaan, hierbij geldt:
  • Qua trainingen zijn er geen beperkingen;
  • Onderlinge wedstrijden binnen de vereniging zijn toegestaan;
  • Gezondheidscheck voorafgaand aan de training;
  • Publiek niet toegestaan bij trainingen;
  • Kom zo kort mogelijk voor de training naar de vereniging en verlaat de vereniging meteen na afloop van de training;
  • Algemene RIVM maatregelen (o.a. niet komen bij gezondheidsklachten, handen desinfecteren voor en na de training) blijven gelden.

Om met inachtneming van die beperkingen alles op en rond het veld en in de accommodatie in goede banen te leiden, zijn er vanuit de (lokale) overheid, het NOC*NSF en het KNKV een aantal protocollen en of richtlijnen opgesteld van waaruit het KVH Protocol ‘Verantwoord sporten’ is opgesteld.

Basisprotocol

Om met inachtneming van die beperkingen alles op en rond het veld en in de accommodatie in goede banen te leiden, zijn er vanuit de (lokale) overheid, het NOC*NSF en het KNKV een aantal protocollen en of richtlijnen opgesteld van waaruit het KVH Protocol ‘Verantwoord sporten’ is opgesteld.

ALGEMEEN

GEBRUIK GEZOND VERSTAND!

Uiteraard gelden de ALGEMENE regels met betrekking tot veiligheid en hygiëne:

 • Bent u 18 jaar en ouder: houd 1,5 meter afstand van anderen;
 • Kinderen tot en met 12 jaar hoeven onderling én tot volwassenen geen 1,5 meter afstand te houden;
 • Jongeren tot 18 jaar hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden maar wel tot volwassenen;
 • Ga voor je naar de vereniging gaat thuis naar het toilet en was minimaal 20 seconden je handen met water en zeep;
 • Op centrale plekken op de accommodatie staan handdesinfectiemiddelen, gebruik hiervan is verplicht;
 • Schud geen handen;
 • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
 • Blijf thuis als je één van de volgende symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts EN laat je testen;
 • Blijf 14 dagen thuis als jij of iemand in jouw huishouden positief getest is op het coronavirus (COVID-19);
 • In publieke binnenruimtes, waaronder sportaccomodaties is het dragen van een mondkapje verplicht. Tijdens sporten en coachen hoeft er geen mondkapje te worden gedragen.

VERANTWOORDELIJKHEID

Theo Vijfhuize is algemeen corona coördinator.
Hij is voor de vereniging en de gemeente Huizen het aanspreekpunt voor corona gerelateerde zaken.
Theo is bereikbaar op corona@kvhuizen.nl of voor spoedeisende zaken op 06-43232010.

 • Tijdens de trainingen en wedstrijden zijn de trainers en coaches verantwoordelijk voor de veiligheid op het sportveld.
  Als een speler zich niet aan de regels houdt of getwijfeld wordt of een speler wel of geen ziekteverschijnselen vertoont, is de trainer en of coach bevoegd de betreffende speler te verplichten de vereniging direct te verlaten.
 • Tijdens wedstrijddagen is een aan te stellen gastheer/gastvrouw verantwoordelijk voor de veiligheid rondom het sportveld.
  Als een persoon zich niet aan de regels houdt of getwijfeld wordt of iemand wel of geen ziekteverschijnselen vertoont, is de gastheer/gastvrouw bevoegd deze persoon te verplichten de vereniging direct te verlaten.
 • Tijdens activiteiten of evenementen is een lid van de betreffende commissie verantwoordelijk voor de veiligheid.
  Als een deelnemer zich niet aan de regels houdt of getwijfeld wordt of een deelnemer wel of geen ziekteverschijnselen vertoont, is dit commissielid bevoegd de betreffende deelnemer te verplichten het evenement resp. de activiteit direct te verlaten.
 • Alle hier bedoelde verantwoordelijken zijn als zodanig herkenbaar gekleed.

TRAININGEN en WEDSTRIJDEN

GEBRUIK GEZOND VERSTAND!

Voor trainers en coaches
 • Kom alleen naar de vereniging als er een training of wedstrijd is;
 • Kom niet eerder dan nodig voor aanvang van de training of wedstrijd naar de accommodatie;
 • Draag een mondkapje wanneer personen buiten je huishouden in één vervoersmiddel van of naar een training of (uit)wedstrijd gaan;
 • Bij een training of wedstrijd zijn per team maximaal 4 trainers en of coaches aanwezig
 • Zorg dat de sportmaterialen voor en na de training zo goed mogelijk gedesinfecteerd worden;
 • Zorg dat er zo min mogelijk materialen gedeeld worden;
 • Maak tijdens het sporten alleen gebruik van eigen materiaal zoals sportkleding en bidons;
 • Doe bij voorkeur thuis je sportkleding al aan;
 • Desinfecteer je handen bij het betreden en verlaten van het veld;
 • Houd de 1,5 meter afstand, ook tot de (wissel)spelers van je team (geldt niet bij teams met spelers tot 13 jaar);
 • Houd tijdens warming-ups de 1,5 meter afstand van je spelers (geldt niet voor teams met spelers tot 13 jaar);
 • Houd voorafgaand, tijdens de rustmomenten en na afloop van de training of wedstrijd de 1,5 meter afstand tot je speler (geldt niet voor teams met spelers tot 13 jaar);
 • Vermijd geforceerd stemgebruik zoals schreeuwen;
 • Vermijd fysiek contact tijdens het vieren van een overwinningsmomenten of tijdens een wissel;
 • Douche bij voorkeur thuis en niet op de sportlocatie.
Voor spelers

GEBRUIK GEZOND VERSTAND!

 • Kom alleen naar de vereniging als er een training of wedstrijd is;
 • Kom niet eerder dan nodig voor aanvang van de training of wedstrijd naar de accommodatie;
 • Draag een mondkapje wanneer personen buiten je huishouden in één vervoersmiddel van of naar een training of (uit)wedstrijd gaan;
 • Zorg dat de sportmaterialen voor en na de training zo goed mogelijk gedesinfecteerd worden;
 • Zorg dat er zo min mogelijk materialen gedeeld worden;
 • Maak tijdens het sporten alleen gebruik van eigen materiaal zoals sportkleding en bidons;
 • Doe bij voorkeur thuis je sportkleding al aan;
 • Desinfecteer je handen bij het betreden en verlaten van het veld;
 • Houd de 1,5 meter afstand tot trainer en of coach (geldt niet voor spelers tot 13 jaar);
 • Houd tijdens wedstrijden voor zover het sportmoment dat toelaat zo veel mogelijk de 1,5 meter afstand tot elke speler/tegenstander (geldt niet voor spelers tot 18 jaar);
 • Houd tijdens inloop en warming-ups de 1,5 meter afstand (geldt niet voor spelers tot 18 jaar);
 • Houd voorafgaand, tijdens de rustmomenten, op de reservebank en na afloop van de training of wedstrijd de 1,5 meter afstand (geldt niet voor spelers tot 18 jaar);
 • Vermijd geforceerd stemgebruik zoals schreeuwen;
 • Vermijd fysiek contact tijdens het vieren van een overwinningsmomenten of tijdens een wissel (geldt niet voor spelers tot 13 jaar);
 • Douche bij voorkeur thuis en niet op de sportlocatie.
Voor toeschouwers  

GEBRUIK GEZOND VERSTAND!

 • Kom alleen naar de vereniging als er een training of wedstrijd is;
 • Kom bij voorkeur niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de training of wedstrijd naar de accommodatie;
 • Bij een training of wedstrijd is het maximaal aantal toeschouwers op de tribune 50 excl. spelers en sporttechnisch kader; wanneer het aantal van 50 bereikt is, wordt toegang tot het sportveld geweigerd;
 • Desinfecteer je handen bij het betreden en verlaten van de accommodatie;
 • Publiek is alleen toegestaan op de tribune; publiek mag de zaal niet betreden;
 • Publiek houdt op de tribune onderling 1,5m afstand; hou ook rekening met elkaar bij het betreden of verlaten van de tribune;
 • Schreeuwen, gezang of spreekkoren zijn niet toegestaan.

Externe zalen

Tijdens het zaalseizoen maken we voor trainingen gebruik van externe zalen (The Pride en de gemeentelijke gymzalen). Spelers en trainers die gebruik maken van een externe zaal houden zich aan de door de verhuurder voor die zaal opgestelde protocollen. Tevens worden aanwijzingen van de door de verhurende partij aangewezen coördinatoren opgevolgd.

Vanzelfsprekend gelden ook bij gebruik van de externe zalen de algemene hygiëneregels en de regels voor spelers en trainers die hierboven zijn beschreven.

Protocol The Pride
 • Kom omgekleed naar de accommodatie. De kleedkamers zijn tot nader order gesloten;
 • Bij binnenkomst desinfecteert u uw handen;
 • Het wordt sterk aangeraden dat personen van 13 jaar en ouder een mondkapje dragen tijdens verplaatsing in het gebouw. In de trainingsruimte mag het mondkapje af;
 • Ga thuis naar het toilet om zodoende toiletgebruik in het gebouw te beperken;
 • De huurder draagt zorg voor het noteren en bewaren van contactgegevens van alle bezoekers tijdens de huurperiode;
 • Houd u aan de aangegeven richtlijnen in het clubgebouw;
 • Kom niet eerder dan vijf minuten voor start training de accommodatie binnen en ga direct door naar de zaal; houdt daar onderling 1,5m afstand (indien 18 jaar of ouder) tot de training begint;
 • Verlaat na afloop van de training zo snel mogelijk de accommodatie;
 • Ouders die hun kinderen komen ophalen wachten buiten;
 • De trainer is verantwoordelijk voor navolging van het protocol en is aanspreekpunt voor de verhuurder.; indien nodig kan hij/zij contact opnemen met Theo (coronaverantwoordelijke KVH)
Protocol gemeentelijke gymzalen
 • Kom omgekleed naar de accommodatie;
 • Bij binnenkomst desinfecteert u uw handen; de trainer heeft desinfectiemiddel bij zich vanuit de vereniging;
 • Ga thuis naar het toilet voor de training;
 • Na afloop van de training worden de gebruikte materialen ontsmet;
 • Houd u aan de aangegeven richtlijnen in het clubgebouw;
 • Kom niet eerder dan vijf minuten voor start training de accommodatie binnen en ga direct door naar de zaal; houdt daar onderling 1,5m afstand (indien 18 jaar of ouder) tot de training begint;
 • Verlaat na afloop van de training zo snel mogelijk de accommodatie;
 • Ouders die hun kinderen komen ophalen wachten buiten;
 • De trainers is verantwoordelijk voor navolging van het protocol en is aanspreekpunt voor de verhuurder.; indien nodig kan hij/zij contact opnemen met Theo (coronaverantwoordelijke KVH)

ACCOMMODATIE

GEBRUIK GEZOND VERSTAND!

De kantine en het terras
 • Kom alleen naar de kantine of het terras voorafgaand aan of aansluitend op een training of wedstrijd;
 • Kom bij voorkeur niet eerder dan 15 minuten voor aanvang van de training of wedstrijd naar de accommodatie;
 • In de kantine is het maximaal aantal bezoekers 30 excl. bedienend personeel; wanneer het aantal van 30 bereikt is, wordt toegang tot de kantine geweigerd
 • Desinfecteer je handen bij het betreden en verlaten van de kantine;
 • Bij de ingang kantine liggen registratieformulieren; bezoekers moeten een formulier invullen en de bijbehorende gezondsheidsvragen beantwoorden;
 • In de kantine is gebruik van een consumptie verplicht; gebruik van eigen meegenomen consumpties zijn niet toegestaan;
 • De ingang van de kantine is via de hoofdingang van de accommodatie;
 • Houd de 1,5 meter afstand;
 • De bar heeft één vast punt waar een bestelling geplaatst en betaald kan worden;
 • De bar heeft één vast punt waar een bestelling uit de keuken afgehaald kan worden;
 • Het is niet toegestaan aan de bar plaats te nemen;
 • Per (ronde) tafel zijn maximaal vier personen toegestaan, dit geldt ook voor het terras;
 • Aan de bartafel zijn maximaal vier personen toegestaan;
 • Aan de lange zgn. teamtafel zijn maximaal acht personen toegestaan;
 • De uitgang van de kantine is via de openslaande deuren bij het terras;
 • Het is in de kantine en op het terras niet toegestaan staand een consumptie te gebruiken;
 • Schreeuwen, gezang of spreekkoren in de kantine zijn niet toegestaan;
 • Kantinemeubilair en overige contactpunten worden zo veel als nodig, steeds na gebruik met desinfectiemiddel schoongemaakt.
De kleedkamers en toiletten
 • Houd de 1,5 meter afstand (geldt in de kleedkamers niet voor kinderen tot 18 jaar);
 • Per kleedkamer (alleen toegankelijk voor spelers en trainers/coaches) zijn maximaal zes spelers tegelijk van 18 jaar of ouder toegestaan;
 • Per doucheruimte zijn maximaal twee spelers tegelijk van 18 jaar of ouder toegestaan;
 • Per toiletruimte is maximaal 1 persoon toegestaan;
 • Schreeuwen, gezang of spreekkoren in de kleedkamers en of toiletten zijn niet toegestaan;
 • In de gang(en) is 1,5 meter afstand helaas niet mogelijk, gebruik gezond verstand, wacht en geef elkaar de ruimte om veilig de kleedkamers of toiletruimtes te verlaten;
 • De kleedkamers worden na gebruik dagelijks grondig schoongemaakt;
 • De toiletten worden eens per dagdeel grondig schoongemaakt.

ACTIVITEITEN/EVENEMENTEN

GEBRUIK GEZOND VERSTAND!

 • Activiteiten/evenementen zijn alleen toegestaan na goedkeuring door het bestuur;
 • Kom bij voorkeur niet eerder dan 15 minuten voor aanvang van een activiteit/evenement naar de accommodatie;
 • Voor het maximaal aantal deelnemers wordt verwezen naar de maxima buiten (trainingen en wedstrijden) en binnen (accommodatie) genoemd in dit protocol;
 • Voor gebruik kantine en toiletten wordt verwezen naar de regels genoemd in dit protocol (kleedkamers en toiletten).

Mochten er zaken onduidelijk zijn, spreek dan de algemeen corona coördinator aan.

Bestuur Korfbalvereniging Huizen

spankbang.cc