SponsorKliks, gratis sponsoren! 
Bekijk hier het KVH protocol verantwoord sporten (Corona-regels)

Adres en contact

Kantine (veld en sporthal De Meent)
Bovenweg 5

1276 XZ Huizen
Telefoon : 035-5265876

Secretariaat:
secretariaat@kvhuizen.nl
Telefoon: 035-5446035
Wedstrijdsecretariaat:
wedstrijdsecretariaatjeugd@kvhuizen.nl
wedstrijdsecretariaatsenioren@kvhuizen.nl

Programma

Uitslagen

Kalender

KVH protocol verantwoord sporten

Update per 14 oktober

Per 14 oktober zijn de maatregelen voor sporten verder aangescherpt. De nieuwe maatregelen houden in dat wedstrijden niet zijn toegestaan. De competitie is stil gelegd.

Voor teams in de A-jeugd en jonger geldt:

 • Qua trainingen zijn er geen beperkingen;
 • Onderlinge wedstrijden binnen de vereniging zijn toegestaan;
 • Gezondheidscheck voorafgaand aan de training;
 • Kleedkamers, kantine en toiletten zijn vanaf heden gesloten;
 • Publiek niet toegestaan bij trainingen;
 • Kom zo kort mogelijk voor de training naar de vereniging en verlaat de vereniging meteen na afloop van de training;
 • Algemene RIVM maatregelen (o.a niet komen bij gezondheidsklachten, handen desinfecteren voor en na de training) blijven gelden.

Voor senioren en het G-team zijn de trainingen voorlopig stil gelegd.

Update per 29 september

Per 29 september zijn enkele maatregelen aangescherpt door de overheid. Deze staan hieronder en gaan voor op de maatregelen die in het KVH protocol verantwoord sporten gaan.

 • Publiek is bij trainingen en wedstrijden NIET toegestaan, de accommodatie is alleen toegankelijk voor spelers, scheidsrechters en hun directe begeleiding. Ouders die kinderen naar een uitwedstrijd rijden, worden gezien als teambegeleiding en zijn dus wel toegestaan bij de wedstrijden.
 • Sporters die klaar zijn met hun eigen wedstrijd of training worden gezien als toeschouwers. Zij dienen de sportaccommodatie na de sportactiviteit zo snel mogelijk te verlaten.
 • De kantine is gesloten.

KVH protocol verantwoord sporten

Versie 03
Ingangsdatum 1 augustus 2020

[Download hier het protocol in pdf]

 Vanaf 1 juli zijn de regels voor de sport met betrekking tot trainen, wedstrijden, publiek en kantinegebruik weer verder versoepeld.

Hoewel we steeds dichter bij het oude normaal komen, zijn er nog steeds de nodige beperkingen van kracht. Om met inachtneming van die beperkingen alles op en rond het veld en in de accommodatie in goede banen te leiden, zijn er vanuit de (lokale) overheid, het NOC*NSF en het KNKV een aantal protocollen en of richtlijnen opgesteld van waaruit het KVH Protocol ‘Verantwoord sporten’ is opgesteld.

ALGEMEEN

GEBRUIK GEZOND VERSTAND!

Uiteraard gelden nog steeds dezelfde ALGEMENE regels met betrekking tot veiligheid en hygiëne:

 • Houd 1,5 meter afstand van een ander (geldt niet voor personen uit één huishouden)
  Kinderen tot 13 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand te houden.
  Kinderen van 13 tot 18 jaar hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden, maar wel tot volwassenen
 • Ga voor je naar de vereniging gaat thuis naar het toilet en was minimaal 20 seconden je handen met water en zeep
 • Op centrale plekken op de accommodatie staan handdesinfectiemiddelen, gebruik hiervan is verplicht
 • Schud geen handen
 • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes
 • Blijf thuis als je één van de volgende symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts EN laat je testen
 • Blijf 14 dagen thuis als jij of iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19).

 

VERANTWOORDELIJKHEID

Theo Vijfhuize is algemeen corona coördinator.
Hij is voor de vereniging en de gemeente Huizen het aanspreekpunt voor corona gerelateerde zaken.
Theo is bereikbaar op corona@kvhuizen.nl of voor spoedeisende zaken op 06-43232010.

 • Tijdens de trainingen en wedstrijden zijn de trainers en coaches verantwoordelijk voor de veiligheid op het sportveld.
  Als een speler zich niet aan de regels houdt of getwijfeld wordt of een speler wel of geen ziekteverschijnselen vertoont, is de trainer en of coach bevoegd de betreffende speler te verplichten de vereniging direct te verlaten.
 • Tijdens wedstrijddagen is een aan te stellen gastheer/gastvrouw verantwoordelijk voor de veiligheid rondom het sportveld.
  Als een persoon zich niet aan de regels houdt of getwijfeld wordt of iemand wel of geen ziekteverschijnselen vertoont, is de gastheer/gastvrouw bevoegd deze persoon te verplichten de vereniging direct te verlaten.
 • Tijdens activiteiten of evenementen is een lid van de betreffende commissie verantwoordelijk voor de veiligheid.
  Als een deelnemer zich niet aan de regels houdt of getwijfeld wordt of een deelnemer wel of geen ziekteverschijnselen vertoont, is dit commissielid bevoegd de betreffende deelnemer te verplichten het evenement resp. de activiteit direct te verlaten.
 • Alle hier bedoelde verantwoordelijken zijn als zodanig herkenbaar gekleed.

 

TRAININGEN en WEDSTRIJDEN

GEBRUIK GEZOND VERSTAND!

Voor trainers en coaches

 • Kom alleen naar de vereniging als er een training of wedstrijd is
 • Kom niet eerder dan nodig voor aanvang van de training of wedstrijd naar de accommodatie
 • Draag een mondkapje wanneer personen buiten je huishouden in één vervoersmiddel van of naar een training of (uit)wedstrijd gaan
 • Bij een training of wedstrijd zijn per team maximaal 4 trainers en of coaches aanwezig
 • Zorg dat de sportmaterialen voor en na de training zo goed mogelijk gedesinfecteerd worden
 • Zorg dat er zo min mogelijk materialen gedeeld worden
 • Maak tijdens het sporten alleen gebruik van eigen materiaal zoals sportkleding en bidons
 • Doe bij voorkeur thuis je sportkleding al aan
 • Desinfecteer je handen bij het betreden en verlaten van het veld
 • Houd de 1,5 meter afstand, ook tot de (wissel)spelers van je team, al dan niet in de dug-outs (geldt niet bij teams met spelers tot 13 jaar)
 • Houd tijdens warming-ups de 1,5 meter afstand van je spelers (geldt niet voor teams met spelers tot 13 jaar)
 • Houd voorafgaand, tijdens de rustmomenten en na afloop van de training of wedstrijd de 1,5 meter afstand tot je speler (geldt niet voor teams met spelers tot 13 jaar)
 • Vermijd geforceerd stemgebruik zoals schreeuwen
 • Vermijd fysiek contact tijdens het vieren van een overwinningsmomenten of tijdens een wissel
 • Douche bij voorkeur thuis en niet op de sportlocatie.

Voor spelers

GEBRUIK GEZOND VERSTAND!

 • Kom alleen naar de vereniging als er een training of wedstrijd is
 • Kom niet eerder dan nodig voor aanvang van de training of wedstrijd naar de accommodatie
 • Draag een mondkapje wanneer personen buiten je huishouden in één vervoersmiddel van of naar een training of (uit)wedstrijd gaan
 • Zorg dat de sportmaterialen voor en na de training zo goed mogelijk gedesinfecteerd worden
 • Zorg dat er zo min mogelijk materialen gedeeld worden
 • Maak tijdens het sporten alleen gebruik van eigen materiaal zoals sportkleding en bidons
 • Doe bij voorkeur thuis je sportkleding al aan
 • Desinfecteer je handen bij het betreden en verlaten van het veld
 • Houd de 1,5 meter afstand tot trainer en of coach (geldt niet voor spelers tot 13 jaar)
 • Houd tijdens wedstrijden voor zover het sportmoment dat toelaat zo veel mogelijk de 1,5 meter afstand tot elke speler/tegenstander (geldt niet voor spelers tot 18 jaar)
 • Houd tijdens inloop en warming-ups de 1,5 meter afstand (geldt niet voor spelers tot 18 jaar)
 • Houd voorafgaand, tijdens de rustmomenten en na afloop van de training of wedstrijd de 1,5 meter afstand (geldt niet voor spelers tot 18 jaar)
 • Vermijd geforceerd stemgebruik zoals schreeuwen
 • Vermijd fysiek contact tijdens het vieren van een overwinningsmomenten of tijdens een wissel (geldt niet voor spelers tot 13 jaar)
 • Douche bij voorkeur thuis en niet op de sportlocatie

Voor toeschouwers  

GEBRUIK GEZOND VERSTAND!

 • Kom alleen naar de vereniging als er een training of wedstrijd is
 • Kom bij voorkeur niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de training of wedstrijd naar de accommodatie
 • Bij een training of wedstrijd is het maximaal aantal toeschouwers direct rond het sportveld 150 excl. spelers en sporttechnisch kader; wanneer het aantal van 150 bereikt is, wordt toegang tot het sportveld geweigerd
 • Desinfecteer je handen bij het betreden en verlaten van het sportveld
 • Blijf achter de reclameborden en houd de 1,5 meter afstand; betreden van het kunstgras is niet toegestaan
 • De looproute bij het betreden van het sportveld is met de klok mee, dus linksom
 • De looproute bij het verlaten van het veld is tegen de klok in, dus rechtsom en via het hek bij het materialenhok
 • Schreeuwen, gezang of spreekkoren langs de lijn zijn niet toegestaan


ACCOMMODATIE

GEBRUIK GEZOND VERSTAND!

De kantine en het terras

 • Kom alleen naar de kantine of het terras voorafgaand aan of aansluitend op een training of wedstrijd
 • Kom bij voorkeur niet eerder dan 15 minuten voor aanvang van de training of wedstrijd naar de accommodatie
 • In de kantine is het maximaal aantal bezoekers 30 excl. bedienend personeel; wanneer het aantal van 30 bereikt is, wordt toegang tot de kantine geweigerd
 • Desinfecteer je handen bij het betreden en verlaten van de kantine
 • Bij de ingang kantine liggen contact-registratieformulieren en een stappenplan gezondheidscheck. Bekijk het stappenplan en vul het registratieformulier in bij betreden kantine.
 • In de kantine is gebruik van een consumptie verplicht; gebruik van eigen meegenomen consumpties zijn niet toegestaan
 • De ingang van de kantine is via de hoofdingang van de accommodatie
 • Houd de 1,5 meter afstand
 • De bar heeft één vast punt waar een bestelling geplaatst en betaald kan worden
 • De bar heeft één vast punt waar een bestelling uit de keuken afgehaald kan worden
 • Het is niet toegestaan aan de bar plaats te nemen
 • Per (ronde) tafel zijn maximaal vier personen toegestaan, dit geldt ook voor het terras.
 • Aan de bartafel zijn maximaal vier personen toegestaan
 • Aan de lange zgn. teamtafel zijn maximaal acht personen toegestaan
 • De uitgang van de kantine is via de openslaande deuren bij het terras
 • Het is in de kantine en op het terras niet toegestaan staand een consumptie te gebruiken
 • Schreeuwen, gezang of spreekkoren in de kantine zijn niet toegestaan
 • Kantinemeubilair en overige contactpunten worden zo veel als nodig, steeds na gebruik met desinfectiemiddel schoongemaakt.

De kleedkamers en toiletten

 • Houd de 1,5 meter afstand (geldt in de kleedkamers niet voor kinderen tot 18 jaar)
 • Per kleedkamer (alleen toegankelijk voor spelers en trainers/coaches) zijn maximaal zes spelers tegelijk van 18 jaar of ouder toegestaan
 • Per doucheruimte zijn maximaal twee spelers tegelijk van 18 jaar of ouder toegestaan
 • Per toiletruimte is maximaal 1 persoon toegestaan
 • Schreeuwen, gezang of spreekkoren in de kleedkamers en of toiletten zijn niet toegestaan
 • In de gang(en) is 1,5 meter afstand helaas niet mogelijk, gebruik gezond verstand, wacht en geef elkaar de ruimte om veilig de kleedkamers of toiletruimtes te verlaten
 • De kleedkamers worden na gebruik dagelijks grondig schoongemaakt
 • De toiletten worden eens per dagdeel grondig schoongemaakt.

 

ACTIVITEITEN/EVENEMENTEN

GEBRUIK GEZOND VERSTAND!

 • Activiteiten/evenementen zijn alleen toegestaan na goedkeuring door het bestuur
 • Kom bij voorkeur niet eerder dan 15 minuten voor aanvang van een activiteit/evenement naar de accommodatie
 • Voor het maximaal aantal deelnemers wordt verwezen naar de maxima buiten (trainingen en wedstrijden) en binnen (accommodatie) genoemd in dit protocol
 • Voor gebruik kantine en toiletten wordt verwezen naar de regels genoemd in dit protocol (kleedkamers en toiletten).

Mochten er zaken onduidelijk zijn, spreek dan de algemeen corona coördinator aan.

Bestuur Korfbalvereniging Huizen

spankbang.cc