SponsorKliks, gratis sponsoren! 

Adres en contact

Kantine (veld en sporthal De Meent)
Bovenweg 5

1276 XZ Huizen
Telefoon : 035-5265876

Secretariaat:
secretariaat@kvhuizen.nl
Telefoon: 035-5446035
Wedstrijdsecretariaat:
wedstrijdsecretariaatjeugd@kvhuizen.nl
wedstrijdsecretariaatsenioren@kvhuizen.nl

Programma

Uitslagen

Kalender

Verenigingsnieuws

Op de JAV werd door meerdere leden de opmerking gemaakt dat er zo weinig bekend was over wat er allemaal gebeurt in en rond de vereniging. Ooit is het initiatief genomen periodiek een ‘Nieuw uit de bestuurskamer’ te schrijven, maar daar is eigenlijk behoorlijk de klad in gekomen. Niet goed te praten natuurlijk, maar het gebeurt wel ... Al eerder hebben we aangegeven dat het best lastig is vanuit het bestuur echt nieuws te brengen. Enerzijds omdat zaken vaak over een langere periode onderwerp van gesprek zijn en anderzijds omdat bestuurd wordt op afstand waardoor eigenlijk alleen de verschillende commissies zichtbaar actief zijn. 

Toch heeft het bestuur zich de opmerkingen natuurlijk wel aangetrokken en afgesproken is vanaf 2019 bij toerbeurt een ‘Verenigingsnieuws' te schrijven. Tegelijkertijd zien we zo een Verenigingsnieuws niet als het echt goede antwoord op de vraag vanuit de JAV. Binnenkort zullen we dan ook een overleg plannen met alle commissies wat de beste manier is om gezamenlijk alle leden en ouders van jeugdleden te laten weten wat er gebeurt en staat te gebeuren in en rond de vereniging.

VOG - verklaring omtrent gedrag

In aansluiting op het beleid Veilig Sport Klimaat en het keurmerk Jeugd Veilig Actief is een begin gemaakt met het aanvragen van de gratis (verplichte) VOG voor alle vrijwilligers. Een belangrijk onderdeel van het KVH vrijwilligersbeleid. Hoewel natuurlijk geen garantie dat we niet geconfronteerd zullen worden met grensoverschrijdend gedrag, maar in samenhang met het NOC*NSF register en het sporttuchtrecht een goed instrument om veilig sporten zo goed mogelijk te waarborgen.

Peutermarkt

In navolging van clinics op (basis)scholen zijn we als KVH ook aanwezig op de jaarlijkse zgn. Peutermarkt op 26 januari a.s. van 10 – 12 uur in de bibliotheek. Een informatieve markt voor ouders met workshops en doe-activiteiten voor de kids. Op die plek kunnen we goed laten zien dat de KVH ook veel mogelijkheden heeft voor de jongste jeugd van Huizen. Hoewel de peuterleeftijd nog wel erg jong is, komen we wel in contact met ouders en broertjes/zusjes.

 
 
 
Convenant alcohol

Op 21 november vorig jaar heeft de KVH een regionaal convenant ‘Stop alcoholgebruik onder de 18 jaar’ ondertekend. Het convenant is een initiatief van enkele middelbare scholen in de regio Gooi- en Vechtstreek. Samen met het GGD is het breder getrokken naar alle verstrekkers van alcohol. De horeca, de supermarkten/slijterijen, de sport en andere organisaties waar alcohol geschonken wordt.

Cursus reanimatie

De afgelopen jaren heeft het bestuur aan trainers/begeleiders gelegenheid geboden deel te nemen aan een cursus reanimatie. Ook voor 2019 willen we dat graag faciliteren. Daarvoor zijn we benieuwd wie hiervoor belangstelling heeft.

Meld je alvast per email aan op secretariaat@kvhuizen.nl onder vermelding van ‘Reanimatie’.

Materiaal

De gele palen en steunen zijn de afgelopen periode vervangen door nieuwe aluminium exemplaren. Hierbij zijn ook een aantal opzetstukken aangeschaft, waardoor er makkelijk tussen verschillende paalhoogtes kan worden gewisseld.

Bestuurskamer

Afgelopen zomervakantie werden we plotseling geconfronteerd met een forse waterschade in de bestuurskamer. Een gesprongen leiding in het plafond heeft met name de kast verwoest en de vloer nog verder beschadigd. Door verschillende omstandigheden laat het herstel lang op zich wachten. De belangrijkste reden is dat de verzekeraars van zowel de gemeente als van onszelf de schade op minder dan het eigen risico vaststellen. Begin deze maand zijn met De Meent concrete afspraken over herstel gemaakt, zodat we op korte termijn dan toch echt aan de slag kunnen.

Rookvrije sportaccommodatie

De weg naar een rookvrije sportaccommodatie is een beetje stilletjes begonnen, maar heeft inmiddels vanuit veel kanten bijval gekregen. Het doel is in elke fase van het opgroeien kinderen te beschermen tegen tabaksrook en de verleiding om te gaan roken. Zodat ze opgroeien als een generatie die zélf kan en zal kiezen voor een gezonde, rookvrije toekomst.

Het bestuur onderschrijft dit doel en heeft besloten met ingang van de tweede helft van de veldcompetitie het kunstgrasterrein rookvrij te maken. Voor het overige gebied rondom de kantine sluiten we zo mogelijk aan bij activiteiten vanuit De Meent en de gemeente Huizen.

 Vrijwilligerscoördinator

Na een zoektocht van ruim een jaar heeft Sjaak van der Burgh zich zelf aangemeld voor de functie van vrijwilligerscoördinator. Afgelopen week heeft een eerste verkennend gesprek plaatsgevonden hoe inhoud te geven aan die functie. De basis is het door het bestuur geformuleerde beleid en de daaruit voortgekomen documenten als bv. een vrijwilligersovereenkomst. Maar eerst wordt de opmaak van een databank ontwikkeld.

Sjaak valt als vrijwilligerscoördinator direct onder de verantwoordelijkheid van de voorzitter.

spankbang.cc