Adres en contact

Kantine (veld en sporthal De Meent)
Bovenweg 5

1276 XZ Huizen
Telefoon : 035-5265876

Secretariaat:
secretariaat@kvhuizen.nl
Telefoon: 06-45554897
Wedstrijdsecretariaat:
wedstrijdsecretariaatjeugd@kvhuizen.nl
wedstrijdsecretariaatsenioren@kvhuizen.nl

Programma

Uitslagen

Kalender

Nieuws uit de Bestuurskamer

Nieuws uit de bestuurskamer - oktober 2017

De vorige editie van Nieuws uit de bestuurskamer is (te) lang geleden. Eigenlijk weer veel te laat dus, maar het blijkt lastig om vanuit het bestuur met grote regelmaat met echt nieuws te komen. De meeste onderwerpen staan meerdere vergaderingen, niet altijd achtereenvolgend op de agenda. En op elke keer min of meer hetzelfde ‘nieuws’ zit niemand te wachten. In willekeurige volgorde een greep uit de besproken onderwerpen.

JAV 1 november

Altijd direct aan het begin van een seizoen staat de JAV op de agenda. Met name het bestuursbeleid en de financiele stukken krijgen dan aandacht.
Voor de komende JAV hebben we een belangrijk agendapunt: beleid Veilig Sport Klimaat.
Het bestuur rekent op een ieders komst.
Zeker omdat voorafgaand aan de JAV de restyling van de kantine wordt gepresenteerd.

Restyling kantine

Eindelijk is het zover. Op 1 november wordt de kantine heringericht met nieuw meubilair en nieuwe aankleding. Voor de JAV gaan de deuren dus extra vroeg open zodat iedereen het geheel als eerste kan zien en in gebruik nemen. Het bestuur en de werkgroep hopen dat de gemaakte keuzes de sfeer in de kantine verhogen en leiden tot een intensiever gebruik.

Ledenontwikkeling

Hoewel we per saldo een min of meer gelijk ledenaantal hebben, baart de samenstelling ons wel grote zorgen. In bijna alle teams hebben de dames de overhand, soms een beetje, soms heel veel. Gegeven de nieuwe leden vanaf 1 juli jl. lijkt het alsof die scheefgroei doorzet. De gevolgen daarvan mogen duidelijk zijn, dus wordt er hard gewerkt om dat tij te keren. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan.

In het verlengde heeft het Schoolkorfbal en Pupillenspektakel een nieuwe opzet gekregen.
Het traditionele Schoolkorfbal is verleden tijd. Veel inspanning in vrijwilligers, tijd en geld zonder echt resultaat. Het Pupillenspektakel is omgebouwd naar een Giga kangoeroedag; niet heel veel verschil, maar het evenement vindt plaats onder schooltijd, waardoor meer kinderen deelnemen, waarvan ook een groeter deel (nog) niet sport. Meer kans op succes dus en de eerste resultaten zijn veelbelovend. Genoeg reden dus op de ingeslagen weg verder te gaan.

Vrijwilligerscoördinator

Er is een basisbeleid Vrijwilligersbeleid geformuleerd. Samen met het functieprofiel wordt gezocht naar invulling van de taak Vrijwilligerscordinator. Voor hem of haar is er nog voldeonde ruimte een eigen invulling te geven aan bedoeld beleid. We hopen op korte termijn deze belangrijke functie ingevuld te hebben. Is dan het vrijwilligerstekort op bepaald plaatsen opgelost? Zeker niet! Het beleid is meer gericht op structuur en inhoud en weten waar we mee bezig zijn dan op het direct werven van vrijwilligers. Vrijwilligers meer centraal in de organisatie plaatsen leidt tot meer bereidheid een functie te aanvaarden. Dat is de insteek. Daarmee nemen we ook afstand van het op korte termijn verplicht stellen van vrijwilligerswerk. Toch hebben er interessante varianten van verplichtingen op tafel gelegen, die zeker tegen het licht worden gehouden.

Veilig Sport Klimaat

Om meerdere redenen een belangrijk onderwerp waar meerdere keren over gesproken is. Niet alleen vanwege de druk van buiten af, maar zeker ook vanuit onze eigen wens beleid te ontwikkelen die een veilig sport klimaat waarborgen.
Met het beleid wat op de JAV voorligt wordt een grote stap voorwaarts naar dat doel gezet en met een beetje goeie wil krijgen we daarmee het keurmerk ‘Jeugd Veilig Actief’. Daarmee is het naturlijk niet klaar, daarna begint het pas om het beleid ook in de praktijk te brengen.

PMD

We doen mee aan de pilot PMD, afvalscheiding aan de bron. De oranje kliko’s en afvalbakken zijn opvallend genoeg. We zien dat ze goed gebruikt worden en dat is mooi, want het levert de vereniging ook nog wat geld op. Toch zien we ook dat er te vaak nog afval in wordt gegooid wat er niet in mag. Let svp goed op wat je er in gooit, het staat er duidelijk op.

Tot slot, het bestuur ziet jullie graag allemaal op woensdag 1 november.

spankbang.cc