SponsorKliks, gratis sponsoren! 

Adres en contact

Kantine (veld en sporthal De Meent)
Bovenweg 5

1276 XZ Huizen
Telefoon : 035-5265876

Secretariaat:
secretariaat@kvhuizen.nl
Telefoon: 06-45554897
Wedstrijdsecretariaat:
wedstrijdsecretariaatjeugd@kvhuizen.nl
wedstrijdsecretariaatsenioren@kvhuizen.nl

Programma

01 april
15:30
Huizen 1 - Koveni 1
14:15
Huizen 3 - Koveni 2
13:25
Sporting Badhoevedorp 3 - Huizen 4
13:00
Dalto/Klaverblad Verzekeringen A4 - Huizen A1
13:15
Huizen B2 - De Corvers B1
12:15
Huizen C1 - ODIK/JansenvdGrift C1
09:30
MIA D2 - Huizen D1
11:00
Tweemaal Zes D2 - Huizen D2
09:00
Fortissimo E2 - Huizen E1
11:15
Huizen E2 - Aurora E2
09:00
Fiducia F1 - Huizen F2

Uitslagen

25 maart
Fiducia 2 - Huizen 2
14-17
ASVD 5 - Huizen 3
11-19
Huizen 4 - Rapid 5
13-10
Huizen B1 - Antilopen/Lancyr Deelen B1
5-5
Purmer B2 - Huizen B2
16-4
Huizen D1 - De Meeuwen D2
13-9
Huizen D2 - SGV D1
8-3
Huizen E1 - Nova E2
4-2
Haarlem E1 - Huizen E2
11-4
Huizen F1 - Victum F1
10-4
SDO/Fiable F2 - Huizen F2
7-10

Kalender

Nieuws uit de Bestuurskamer

Nieuws uit de bestuurskamer - januari 2017

Net over het randje, in januari dan toch nieuwe ‘Nieuws uit de bestuurskamer’ met weer in willekeurige volgorde een verkorte weergave van wat er allemaal speelt in en om de KVH.

JAV 17 oktober

Hoewel al weer even geleden, natuurlijk even belangrijk genoeg om ook nog aandacht aan te geven. Op de agenda stonden onder andere het afscheid van Eduard Rebel na 10 jaar penningmeesterschap, het KVH Verenigingsplan en een voorstel contributieverhoging. Met applaus voor Eduard en zijn opvolger Anouk Ruizendaal, geen commentaar op het Verenigingsplan en akkoord op de nieuwe contributies zat de snelheid er goed in. Maar er was een onverwachte einddialoog over het al dan niet verplichten van vrijwilligerswerk voor leden en ouders van jeugdleden. Zoals zo vaak waren de meningen behoorlijk verdeeld, maar het bestuur kreeg de overduidelijke opdracht nog meer actie en aandacht te besteden aan de vrijwilligersproblematiek.Met ook het Verenigingsplan in de hand zegt het bestuur toe allereerst werk te maken van het aanstellen van een vrijwilligerscoördinator.

Tot slot kan via deze link het volledige verslag van de JAV van 17 oktober 2017 worden gedownload. Je hebt hier wel een MijnKVH-account nodig en zijn ingelogd. Zijn daar nu al opmerkingen over, mail deze dan alvast naar secretariaat@kvhuizen.nl.

Kantinekwesties

Zei ik vorige keer nog ‘De restyling komt in een eindfase’, nu kunnen we zeggen ‘De restyling zit in de eindfase’. Met de toegezegde bijdrage uit het Rabo Cooperatiefonds van € 4.175 is er waarschijnlijk voldoende budget de restyling af te ronden. In klein comité worden inmiddels plannen gesmeed hoe één en ander er uit moet komen te zien. Streefdatum definitieve afronding start 2e helft veld.

In de novembervergadering is groen licht gegeven voor een nieuw kassasysteem met de mogelijkheid (contactloos) te pinnen. Natuurlijk blijft ook nog steeds de mogelijkheid van contant betalen bestaan. Het bestuur en de CKB gaan er van uit dat de kosten van het nieuwe systeem ruimschoots worden terugverdiend door een hogere omzet/winst. Want niet alleen de besteding zal omhoog gaan, maar ook de winst door een betere controle op kassa aanslagen en gratis vertrekkingen. Daarnaast biedt het systeem via een moderne digitale prijslijst aan de muur ruimte voor sponsors.

Materiaal

Een andere bijdrage waar een deel van de jeugd voor heeft gezorgd is de opbrengst van de Grote Club Actie van € 2.035. Onder de bezielende en aanzwepende leiding van Mike Keijer is net niet het streefbedrag gehaald, maar met ruim tweeduizend euro is er zeker weer een super resultaat bereikt. De opbrengst wordt onder andere gebruikt voor aanschaf van sportmaterialen, maar boven aan het verlanglijstje stond een zgn. multkorfbalpaal en die gaat er nu dan ook eindelijk echt komen.

Vrijwilligerscoördinator

In lijn met het Verenigingsplan en op aangeven van de JAV is in de decembervergadering een begin gemaakt met het formuleren van een functieprofiel voor een Vrijwilligerscoördinator. In het voorjaar van 2017 zullen we op basis van het vastgestelde functieprofiel op zoek gaan naar kandidaten die de functie verder vorm en inhoud kunnen en willen geven. Eén van de eerste taken van de vrijwilligerscoordinator is het in samenwerking met bestuur en commissies formuleren van vrijwilligersbeleid en functieomschrijvingen. Daarmee kunnen meer gericht mensen benaderd worden voor een functie/taak waarvan duidelijk is wat het inhoudt en wat er wordt verwacht. En krijgt het vrijwilligerswerk een meer centrale plaats in de structuur van de vereniging.

Wedstrijdshirts

Inmiddels zijn de nieuwe shirts geleverd en is in goed overleg met Sportzaak Sportief uit Naarden besloten de verkoop van het wedstrijdtenue in de vereniging te organiseren. Mede op aangeven van pro forma bestellingen voor de zomer van 2016 is er besteld zodat van alle maten voorraad beschikbaar is. Daarmee hebben we het unieke eigen KVH tenue voor meerdere jaren veilig gesteld. Trainingspakken en sporttassen kunnen nog steeds met 10% korting bij Sportzaak Sportief gekocht worden.

KVH Verenigingsplan

Met de goedkeuring van de JAV op zak is het bestuur begonnen de organisatiestructuur tegen het licht te houden. Stip op de horizon is de ideale situatie. Welke commissies en functies moeten we onderscheiden? Onder welke bestuursverantwoordelijkheid vallen die commissies en functies? Moet het bestuur uitgebreid worden naar 6 of zeven portefeuilles? Hoe moet de onderlinge communicatie gewaarborgd worden? Enz, enz, enz. Best een klus, maar eind van dit seizoen moet het staan.

KVH Kamp

Na een aantal jaren afwezigheid, een ‘proef’ met één nachtje in de kantine en een succesvol kamp vorig jaar, gaan we met Hemelvaartsdag 2017 weer drie nachten op kamp. Organisatoren Judith en Sjaak van der Burgh zijn al maanden druk met de voorbereiding en de aanmeldingen stromen binnen. Tot op heden heeft het Kamp zich financieel altijd zelf bedropen. Min of meer in lijn met een bijdrage aan de KVH in actie heeft het bestuur besloten met ingang van 2017 ook aan de kampcommissie een vaste bijdrage te verlenen ter vrije besteding.

Sponsoring

Met een weer actieve sponsorcommissie hebben we sinds het begin van dit seizoen een aantal nieuwe sponsoren kunnen verwelkomen: Kees Smit tuinmeubelen (reclamebord), Wil Trainingen (shirtsponsor B1) en Schenk Recycling (reclamebord en shirtsponsor D1). Daarnaast zijn er al wat toezeggingen en veelbelovende contacten voor de nabije toekomst.

Verbouw/nieuwbouw

Erfgooierscollege Als goede buurman wordt de KVH actief betrokken in de planvorming van de verbouw/nieuwbouw van het Efgooierscollege. Waarschijnlijk gaat het ten koste van een stukje van het veld, vanaf de kantine gezien links achterin. We volgen de ontwikkelingen natuurlijk met belangstelling maar zien vooralsnog weinig problemen. Op deze manier onderhouden we ook de goede band met het Erfgooierscollege om evt. over een aantal jaren samen op te trekken in de vervamging van het kunstgras naar 2 kunstgrasvelden van 40x20m en 2 kunstgrasvelden 20x12m. Hiervoor zijn vorig jaar al de eerste stappen gezet.

Belangrijke data 2016/2017

 

  • 7 januari Nieuwjaarsborrel
  • 3 februari Vrijwilligersavond
  • 13 maart Theatervoorstelling ‘Dat schiet lekker op zo’ bij de KVH
  • 10 juni 10 jaar G bij de KVH
  • 17 juni KVH einddag

 

Tot slot Het bestuur wenst iedereen een gezond en sportief 2017 en een mooi slot van het zaalseizoen. De volgende ‘Nieuws uit de bestuurskamer’ verschijnt medio maart.