Adres en contact

Kantine (veld en sporthal De Meent)
Bovenweg 5

1276 XZ Huizen
Telefoon : 035-5265876

Secretariaat:
secretariaat@kvhuizen.nl
Telefoon: 06-45554897
Wedstrijdsecretariaat:
wedstrijdsecretariaatjeugd@kvhuizen.nl
wedstrijdsecretariaatsenioren@kvhuizen.nl

Programma

Uitslagen

Kalender

Nieuws uit de Bestuurskamer

Nieuws uit de bestuurskamer - oktober 2016

Veel te laat natuurlijk, want eigenlijk had er eind vorig seizoen ook nog één moeten komen. En uit de ledenenquete is gebleken dat met name de frequentie van ‘Nieuws uit de bestuurskamer’ als te laag wordt beoordeeld. Ik heb mijzelf voorgenomen na elke twee bestuursvergaderingen verslag te doen. Onderstaand in een willekeurige volgorde een verkorte weergave van wat er speelt in en om de KVH. 

Kantinekwesties De restyling komt in een eindfase. Een aanvraag voor een bijdrage uit het Rabo Coöperatiefonds is gehonoreerd en 2 november horen we hoe hoog de bijdrage is. We hopen daarmee de restyling af te kunnen ronden door nieuwe tafels en stoelen en verdere aankleding te kunnen kopen.

En de ‘bierdiscussie’ is al tot een einde gekomen. Onderzoek heeft uitgewezen dat een ander biermerk meer met zich meebrengt dan alleen even een ander merk bier door de tap. Omdat er ook geen prijsvoordeel te behalen was, is besloten bij Gulpener te blijven. Zelfs voor een langere periode van drie jaar, wat leidt tot een hogere sponsorbijdrage en een hogere korting per verkocht fust. Om aan de wens van een ander biermerk tegemoet te komen, wordt nu Jupiler in flesjes verkocht.

Daarnaast zijn we aan het onderzoeken in hoeverre betalen via pin en of mobiel voor de KVH een haalbare zaak is. Het idee is zonder meer goed, maar het kost geld, dus de vraag is of het een verantwoorde investering is? Wordt vervolgd.

Materiaal Het zgn. ‘ballenplan’ loopt en lijkt te werken, elk team een eigen tas met genummerde ballen. Elk team is verantwoordelijk voor zijn eigen ballen en we hopen op deze manier minder ballen seizoen kwijt te raken. Het materialenhok is opnieuw ingedeeld, het is aan ons allen het zo te houden. Er liggen nu nog zo hier en daar wat zaken die een andere plek moeten krijgen, maar dat is een kwestie van tijd. Het ballenplan is onderdeel van het materialenbeleid, wat er op gericht is over enkele jaren te voldoen aan onze eigen opgestelde minimumeisen aan hoeveelheid en kwaliteit materialen.

Vrijwilligers Ale commissies zijn bemensd, maar zo hier en daar is het echt roeien met de riemen die er zijn en helaas zijn die soms maar heel kort. Met name de technische commissie jeugd is op zoek naar enkele contactpersonen voor de verschillende categorieën. Het kan toch niet zo zijn dat daar waar het bij de KVH in essentie om draait, het korfbal, sprake is van onderbezetting en we niet kunnen voldoen aan een veel gehoorde vraag te laten weten waar we als bestuur en commissie(s) mee bezig zijn.

Wedstrijdshirts De nieuwe wedstrijdshirts worden elk moment verwacht en dan kunnen we weer enkele jaren vooruit met ons prachtige shirt. Over hoe te bestellen en af te halen volgt binnenkort een bericht.

Veldverlichting Van de veldverlichting zijn bijna alle lampen vervangen. Van de problemen vorig jaar zouden we dus af moeten zijn. Om de kans op herhaling verder te verkleinen zal de aan-/uitschakeling van de veldverlichting worden verlegd naar de meterkast in de scheidsrechtersruimte. Tegelijkertijd zal ook de aan-/uitschakeling van de kantineverlichting worden vereenvoudigd. 

spankbang.cc