SponsorKliks, gratis sponsoren! 

Adres en contact

Kantine (veld en sporthal De Meent)
Bovenweg 5

1276 XZ Huizen
Telefoon : 035-5265876

Secretariaat:
secretariaat@kvhuizen.nl
Telefoon: 06-45554897
Wedstrijdsecretariaat:
wedstrijdsecretariaatjeugd@kvhuizen.nl
wedstrijdsecretariaatsenioren@kvhuizen.nl

Programma

01 april
15:30
Huizen 1 - Koveni 1
14:15
Huizen 3 - Koveni 2
13:25
Sporting Badhoevedorp 3 - Huizen 4
13:00
Dalto/Klaverblad Verzekeringen A4 - Huizen A1
13:15
Huizen B2 - De Corvers B1
12:15
Huizen C1 - ODIK/JansenvdGrift C1
09:30
MIA D2 - Huizen D1
11:00
Tweemaal Zes D2 - Huizen D2
09:00
Fortissimo E2 - Huizen E1
11:15
Huizen E2 - Aurora E2
09:00
Fiducia F1 - Huizen F2

Uitslagen

25 maart
De Corvers 1 - Huizen 1
-
Fiducia 2 - Huizen 2
14-17
ASVD 5 - Huizen 3
11-19
Huizen 4 - Rapid 5
13-10
Huizen B1 - Antilopen/Lancyr Deelen B1
5-5
Purmer B2 - Huizen B2
16-4
Huizen D1 - De Meeuwen D2
13-9
Huizen D2 - SGV D1
8-3
Huizen E1 - Nova E2
4-2
Haarlem E1 - Huizen E2
11-4
Huizen F1 - Victum F1
10-4
SDO/Fiable F2 - Huizen F2
7-10

Kalender

Nieuws uit de Bestuurskamer

Nieuws uit de bestuurskamer

Met de laatste bestuursvergadering van afgelopen week is dit ook de laatste ‘Nieuws uit de bestuurskamer’ van seizoen 2014/2015. Ook komend seizoen blijven we iedereen op deze manier op de hoogte houden van zaken waar we ons nadrukkelijk mee bezig hebben gehouden.

 

Schoonmaak
De externe schoonmaak van kleedkamers wordt vrijwel zeker verder uitgebreid naar de kantine. Op basis van de recente ervaringen vinden we de kosten nog aanvaardbaar. Schreven we vorige keer dat ‘wekelijks de kleedkamers soms als een zwijnenstal achter worden gelaten’, hetzelfde geldt eigenlijk ook voor de kantine en zelfs ook voor de velden. Rommel opruimen ho maar.
Zelfs materialen worden schijnbaar bewust achtergelaten om opgeruimd te worden door degene die als laatste naar huis gaat. ONAANVAARDBAAR! Het bestuur roept dan ook iedereen op de ander die dergelijk gedrag vertoont daar op aan te spreken. Want helaas heeft dus nog lang niet iedereen die wat dat betreft de schoen past, hem aangetrokken.

Commissies
Vanaf nu zullen we in Nieuws uit de bestuurskamer niet meer de commissies zelf benoemen, maar de specifieke gespreksonderwerpen, ongeacht de betreffende commissie.

Materiaal
Besloten is met ingang van seizoen 2015/2016 per team vier ballen beschikbaar te stellen. Op die manier kan het betreffende team ook verantwoordelijk gehouden worden voor het beheer van de ballen en hopen we dat er minder ballen per seizoen ‘zo maar’ verdwijnen. Plannen hoe een en ander op een werkbare, effectieve manier te organiseren zijn nog in de maak, maar tijdig voor het begin van volgend seizoen zijn we daar wel uit. Onderdeel van die plannen zijn gebruiksregels, een herindeling van het materialenhok en een meerjarenplan voor investeringen. In eerste instantie zullen dus een aantal nieuwe ballen worden gekocht.

Rode Draad 2.0
Op 18 mei was er de Kick off van de Rode Draad 2.0. De Rode Draad staat voor ‘het gericht begeleiden, ondersteunen en opleiden van jeugdtrainers op zowel technisch als tactisch gebied’. Een volle kantine heeft de kick off bijgewoond en is enthousiast geworden voor de uitgangspunten en de doelstellingen van de Rode Draad. Het is nu aan de commissie om er de juiste uitvoering aan te geven. Als bestuur hebben we daar het volste vertrouwen in; als gezegd, iedereen moet meedoen!

Sponsoring
Met de winnaars van de Sponsoractie is contact gelegd om zo mogelijk contractverlenging af te spreken. Het eerste resultaat daarvan is de verlenging van het contract met C1 shirtsponsor DancePoint. Het bestuur en natuurlijk de C1 zijn blij met deze contractverlenging. Hopelijk kunnen we volgende keer hetzelfde ook van andere sponsors melden.

Seniorenteams
Sinds vele jaren zijn we een vereniging met vijf seniorenteams. Het ene jaar wat krapper ingedeeld dan het andere jaar, maar het lukte steeds vijf teams op de been te brengen. Tot nu. Na heel veel intensief gepuzzel is de TC senioren, mede in overleg met TC jeugd want van daaruit kunnen sommige spelers doorstromen of nog een jaartje in de jeugd blijven, tot de conclusie gekomen dat het niet langer haalbaar is. Een te krappe vooral damesbezetting zou leiden tot uitval van veel wedstrijden met ook nog de nodige kosten (boetes) als gevolg. Dat betekent bij een 100% beschikbaarheid van de heren een overbezetting, maar eerdere jaren hebben aangetoond dat als gevolg van vakantie, blessures e.d. dat uiteindelijk ook wel weer meevalt.
Waar we de ogen natuurlijk niet voor moeten sluiten is dat deze teruggang mede veroorzaakt wordt door een kleinere jeugdafdeling van waaruit de doorstroming ook steeds minder in aantal is. Om die reden wordt aansluiting gezocht bij initiatieven vanuit enerzijds actieplannen van de Buurtsportcoaches in Huizen en anderzijds bij initiatieven vanuit het middelbaar onderwijs om met trainers van de vereniging actief korfbal te onderwijzen in de reguliere lessen bewegingsonderwijs.

Kunstgras
Met ingang van volgend seizoen wordt op het bestaande kunstgrasveld een nieuw veld uitgelijnd van 40 x 20 m, de nieuwe standaard voor wedstrijdkorfbal. Daarmee zijn we als KVH ook weer up to date met de nieuwste ontwikkelingen in korfballand. Al veel tegenstanders spelen ook op 40 x 20, dus er was het bestuur veel aan gelegen dat ook in Huizen mogelijk te maken. Op iets langere termijn wordt voorzien dat het huidige veld wordt omgebouwd naar twee 40 x 20 m velden.

GZK 2015
Mede in overleg met Arend Bakker is besloten het GZK een nieuwe, of beter gezegd een oude invulling te geven. Het GZK zal op 24 oktober plaatsvinden met verenigingen uit de nabije omgeving met aansluitend een feestavond voor alle deelnemende verenigingen en hun supporters. Daarmee gaan we voor zover mogelijk weer terug naar de roots van het Goois Zaal Kampioenschap.
Een week later hebben we dan een hele dag echte oefenwedstrijden voor alle selectieteams.

Belangrijke data 2015/2016
Voor volgend seizoen zijn alvast de volgende belangrijke data gepland:
- 12 oktober JAV
- 5 of 12 februari Vrijwilligersavond.
In het verlengde hiervan  is ook gesproken over de 70ste verjaardag van de KVH op 26 juni 2016. Het bestuur gaat hier op kleinschalige wijze aandacht aan besteden en ziet meer in een groot feest als we 75 jaar worden.

Tot slot – Na een geweldige einddag schrijven we seizoen 2014/2015 definitief in het KVH archief bij.  Als bestuur kijken we met gemengde tevredenheid terug. Sportief gezien hebben we het in de breedte niet makkelijk gehad. Maar we zien wel weer een vereniging die in de breedte enthousiast in beweging is. Organisatorisch is er veel gebeurd en verschillende plannen zijn tot uitvoer gebracht.

Het bestuur wenst iedereen dan ook een fantastische en meer dan welverdiende zomervakantie en ziet iedereen graag weer vanaf 10 augustus terug op de velden en in de kantine, waar alles gebeurt.

De volgende ‘Nieuws uit de bestuurskamer’ verschijnt eind september/begin oktober.