Adres en contact

Kantine (veld en sporthal De Meent)
Bovenweg 5

1276 XZ Huizen
Telefoon : 035-5265876

Secretariaat:
secretariaat@kvhuizen.nl
Telefoon: 06-45554897
Wedstrijdsecretariaat:
wedstrijdsecretariaatjeugd@kvhuizen.nl
wedstrijdsecretariaatsenioren@kvhuizen.nl

Programma

Uitslagen

Kalender

Nieuws uit de Bestuurskamer

Nieuws uit de bestuurkamer - november 2014

De vorige ‘Nieuws uit de bestuurskamer’ is al weer ruim een half jaar geleden. De hoogste tijd dus voor een update. Vanaf nu zal van het bestuur elke drie maanden een ‘Nieuws uit de bestuurskamer’ verschijnen, steeds na de bestuursvergaderingen in februari, mei, september en november.

 

Naast de nieuwe bestuurssamenstelling stonden onder andere de volgende zaken op de agenda.

Vacatures commissies – Uiteindelijk zijn gelukkig de meeste vacatures toch weer ingevuld. Maar natuurlijk zijn er ook nog best plaatsen waar meer handen zeer welkom zijn. Speciale aandacht van het bestuur was er voor de scheidsrechterscommissie. Bert en Rick hadden aangegeven daarmee te stoppen en in het licht van het jaarlijks toenemende bedrag aan boetes voor het leveren van te weinig scheidsrechters was dit een acuut probleem. In eerste instantie leek het zelfs een onoplosbaar probleem. Tot Hendrik het oppakte en samen met Peter en toch weer Rick de commissie weer aan de praat kreeg. Voortvarend zijn zij aan het werk om in samenwerking met het KNKV een plan van aanpak te ontwikkelen om het aantal KVH scheidsrechters omhoog te krikken.

Hoewel het misschien een open deur lijkt, was één van de eerste acties het opstellen van gedragsregels jegens scheidsrechters. Niet alleen voor spelers, maar ook voor supporters. De gedragsregels hangen goed zichtbaar in alle kleedkamers en krijgen nog een plek in de kantine.
Daarnaast is besloten voor de KVH (jeugd)scheidsrechters een eigen scheidsrechtershirt aan te schaffen vanuit het Hummel sponsorbudget. Deze shirts zullen voorzien worden van het officiële KNKV Fair Play logo. We hopen dat op deze manier de functie van scheidsrechter meet gewaardeerd gaat worden, want tenslotte zijn er zonder scheidsrechters geen wedstrijden en dus geen korfbal.

Veilig sportklimaat – In het verlengde van allerlei landelijk lopende projecten op dit gebied is ook de KVH druk doende een veilig sportklimaat te realiseren. Daarin hebben met name twee aspecten onze bijzondere aandacht. Dat zijn enerzijds ‘positief coachen’ en anderzijds het aanstellen van een  ‘vertrouwenscontactpersoon’. 
Omdat ook de gemeente Huizen en het Sport Platform Huizen hierin een actieve opstelling hebben, liften we vooral mee op de door hen genomen en nog te nemen initiatieven.

Restyling kantine – Een min of meer oud punt dat een beetje in de vergeethoek is geraakt. We pakken dat weer op, maar als gevolg van de financiële huishouding van de vereniging is besloten de restyling meer low profile en daarmee ook meer low budget in gang te zetten. Wat en in welke volgorde de stappen precies gezet gaan worden is nog niet bekend, maar in de eerste helft van 2015 zullen de eerste resultaten zeker zichtbaar zijn.

Rode Draad – De Rode Draad is twee jaar geleden enthousiast ingezet. Ondanks dat er zeker wel het een en ander gebeurt, ontbreekt het deels toch aan structuur, waardoor de resultaten achter lijken te blijven bij de verwachtingen. Het bestuur zet echter hoog in op de Rode Draad en binnenkort zal dan ook een soort van nieuwe start gemaakt worden met alle betrokkenen.

JAV – De JAV is in vergelijking met voorgaande jaren uitermate goed bezocht. Eigenlijk een doodnormale zaak, maar toch. Het schrijft de hoge opkomst toe aan de JAV op maandag, op een avond waarop anders getrainind wordt. Waar? In ieder geval zal de JAV 2015 weer op maandag zijn.
Voor wat besproken is in de JAV verwijzen we gemakshalve naar de notulen, die zoals beloofd in het vervolg met ca. één maand na een JAV via MIJN KVH op de website bereikbaar zijn.

Dat we als bestuur niet alleen een luisterend oor hebben maar ook handelen blijkt uit het feit dat mede op verzoek van de Commissie KantineBeheer de koffieprijs op € 1,00 per kopje is gezet.

Acties – Het bestuur spreekt graag haar dank uit aan alle vrijwilligers die de Grote Club Actie en de Vriendenloterij belactie tot een groot succes hebben gemaakt. De opbrengst van de Grote Club actie is ruim 50% hoger dan vorig jaar afgesloten op een opbrengst van ruim € 1.700 en als alle Vriendenloten een jaar meespelen kunnen we daarvan ruim € 2.600 op de rekening bijschrijven.
Begin 2015 maken we de balans definitief op en wordt besloten over de bestemming van de gelden, die verdeeld zullen worden over opleidingskosten technisch (jeugd)kader, aanschaf korfbalmetarialen en groot onderhoud van de kantine. Over meer acties wordt nog nagedacht.

Tot slot – In 2015 is er geen Nieuwjaarsreceptie. Wel staat weer de Vrijwilligersborrel gepland op vrijdag 23 januari 2015. Natuurlijk volgt te zijner tijd een officiële uitnodiging, maar de datum staat.

 

spankbang.cc