SponsorKliks, gratis sponsoren! 

Adres en contact

Kantine (veld en sporthal De Meent)
Bovenweg 5

1276 XZ Huizen
Telefoon : 035-5265876

Secretariaat:
secretariaat@kvhuizen.nl
Telefoon: 035-5446035
Wedstrijdsecretariaat:
wedstrijdsecretariaatjeugd@kvhuizen.nl
wedstrijdsecretariaatsenioren@kvhuizen.nl

Programma

Uitslagen

Kalender

KVH Protocol Verantwoord Sporten

KVH protocol verantwoord sporten

[download hier de pdf]

Update 1 juni:

Vanaf 1 juni 2020 12.00 uur hoeven jongeren van 13 tot en met 18 jaar tijdens de korfbaltraining buiten geen 1,5 meter afstand tot elkaar te houden. Dit gold al voor de leeftijdscategorie tot en met 12 jaar. Bij andere activiteiten houden jongeren van 13 tot en met 18 jaar wel 1,5 meter afstand.

Update 15 mei:

Na verdere versoepelingen mogen ook sporters van 19 jaar en ouder weer trainen. De gemeente heeft op 12 mei toestemming verleend om ook voor deze categorie de trainingen weer op te starten. Vanaf maandag 18 mei kan ook door deze groep weer worden getraind bij de KVH.
De algemene richtlijnen én de richtlijnen voor de leeftijdscategorie voor spelers vanaf 19 jaar, die beschreven zijn in het ‘KVH protocol verantwoord’ gelden voor de leeftijdscategorie 19 jaar en ouder.

Verder geldt nu in algemene zin(voor alle leeftijdscategorieën):

 • De bal mag tussen een ongelimiteerd aantal personen overgespeeld worden. (Let op: hierdoor vervallen twee punten in het Protocol voor de leeftijdscategorie 13 t/m 18 jaar. Deze punten zijn doorgehaald.)

KVH protocol verantwoord sporten

Na de door het kabinet versoepelde coronamaatregelen en de door de gemeente verleende toestemming, kunnen kinderen tot en met 18 jaar vanaf maandag 11 mei weer trainen bij de KVH.

Dit KVH protocol verantwoord sporten is gebaseerd op het KVH Plan van Aanpak verantwoord sporten, voortvloeiend uit betreffende NOC*NSF en KNKV protocollen. Het KVH protocol beschrijft de algemene regels voor gebruik van de accommodatie en de meer sport-specifieke spelregels voor de trainingen.
Voor de algemene hygiëneregels én de regels omtrent samenwerkingen tussen gemeentes, sportaanbieders, bestuursleden, sportaccommodaties, welzijnsorganisaties en openbare ruimtes wordt verwezen naar het landelijke sportprotocol.

Het KVH protocol bestaat uit de volgende punten:

 • Algemeen
 • Corona verantwoordelijken en - coördinator
 • Voor trainers en coaches
 • Voor spelers tot en met 12 jaar
 • Voor spelers 13 tot en met 18 jaar
 • Voor ouders/verzorgers
 • Accommodatie
Algemeen
 • Het RIVM maakt in de richtlijnen onderscheid in drie leeftijdsgroepen: een leeftijdsgroep tot en met 12 jaar, een leeftijdsgroep 13 tot en met 18 jaar en een leeftijdsgroep van 19 jaar en ouder;
 • Deze leeftijdsregels van het RIVM zijn absoluut. Dat wil zeggen dat je echte leeftijd bepalend is en dat van sommige teams bepaalde kinderen niet, of niet met hun eigen team mogen/kunnen meetrainen.
 • Spelers van zowel de A-, B- en C-jeugd worden geadviseerd om een legitimatiebewijs (indien in bezit) mee te nemen naar de training. Er kan door de gemeente gehandhaafd worden;
 • Het sportmateriaal (korfbalpalen/manden, ballen en overig gebruikt materiaal zoals pilonnen) wordt voor en na iedere training zo goed mogelijk gereinigd met desinfectiemiddel; de KVH is verantwoordelijk voor de reiniging met desinfectiemiddel;
 • De gemeente heeft de regie op de invulling en naleving van de maatregelen voor het in de buitenlucht onder begeleiding georganiseerd sporten. Op 1 mei jl. heeft de gemeente de KVH toestemming verleend het sportpark Bovenweg open te stellen voor bedoelde trainingen.
Corona-verantwoordelijken en - coördinator
 • Per trainingsavond zijn één of meer corona-verantwoordelijken aanwezig op de accommodatie; zij houden toezicht op het gebruik van de accommodatie en zorgen voor een juiste toepassing van het KVH protocol voor, tijdens en na de trainingen. Daarbij houden zij het overzicht over de gehele trainingsavond en waarborgen zij de veiligheid van alle betrokkenen.
  Tijdens de training zijn de trainers verantwoordelijk voor de sport-specifieke veiligheid.
  Als op het sportpark getwijfeld wordt of een speler wel of geen ziekteverschijnselen vertoont, is de corona-verantwoordelijke eindverantwoordelijk en bevoegd de betreffende speler te verplichten de sportaccommodatie te verlaten.
 • Theo Vijfhuize is voor de KVH de zgn. corona-coördinator; hij is voor het bestuur, de corona-verantwoordelijken en de gemeente Huizen het aanspreekpunt voor corona-gerelateerde zaken.
  Theo is bereikbaar op corona@kvhuizen.nl; voor spoedeisende zaken op 06-43232010.
Voor trainers en coaches
 • Bereid je training goed voor met betrekking tot de 1,5 meter afstand die je tot elkaar en de spelers moet garanderen;
 • Op een korfbalveld zijn maximaal vier trainers aanwezig;
 • Zorg dat er zo min mogelijk materialen gedeeld worden;
 • Train zoveel mogelijk in vaste tweetallen;
 • Train met één tweetal de gehele training in dezelfde ruimte met dezelfde materialen;
 • Wijs kinderen op het belang van handen wassen en laat kinderen geen handen schudden;
 • Houd 1,5 meter afstand met al je kinderen en/of mede-trainers (geen lichamelijk contact);
 • Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest en/of verhoging (vanaf 38 C°);
 • Blijf thuis als iemand in je huis koorts heeft (vanaf 38°) en/of benauwdheid;
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19).
  Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact.
 • Schud geen handen;
 • Maak tijdens het sporten alleen gebruik van eigen materiaal zoals sportkleding en bidons;
 • Ga voorafgaand aan de training thuis naar het toilet en doe thuis je sportkleding aan;
 • Was voorafgaand aan de training thuis je handen, minimaal 20 seconden en desinfecteer bij aankomst en vertrek van de training;
 • Verlaat zo snel mogelijk na de training de accommodatie;
 • Zorg dat onder toezicht van de corona-verantwoordelijken de sportmaterialen voor en na de training zo goed mogelijk gedesinfecteerd worden.
Voor jeugdspelers tot en met 12 jaar en 13 tot en met 18 jaar
 • Op een korfbalveld van 60 x 30 meter zijn maximaal 30 spelers;
 • Er mogen maximaal 2 velden tegelijkertijd gebruikt worden;
 • De trainingen per veld starten op verschillende tijden, zie het trainingsschema;
 • Kom alleen naar de sportaccommodatie als je training hebt;
 • Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de training op de accommodatie;
 • Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest en/of verhoging (vanaf 38 C°);
 • Blijf thuis als iemand in je huis koorts heeft (vanaf 38°) en/of benauwdheid;
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19).
  Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact.
 • Schud geen handen;
 • Maak tijdens het sporten alleen gebruik van eigen materiaal zoals sportkleding en bidons;
 • Ga voorafgaand aan de training thuis naar het toilet en doe thuis je sportkleding aan;
 • Was voorafgaand aan de training thuis je handen, minimaal 20 seconden en desinfecteer bij aankomst en vertrek van de training;
 • Verlaat direct na de training de accommodatie;
 • Volg de aanwijzingen van de trainers en corona-verantwoordelijken op.
 • Vanaf 1 juni 2020 hoeven jongeren van 13 tot en met 18 jaar tijdens de korfbaltraining buiten geen 1,5meter afstand tot elkaar te houden. Dit gold al voor de leeftijdscategorie tot en met 12 jaar. Bij andere activiteiten houden jongeren van 13 tot en met 18jaar wel 1,5 meter afstand.
Voor spelers vanaf 19 jaar
 • De spelers moeten voor, tijdens en na de trainingen 1,5 meter afstand van elkaar te houden;
 • Op één korfbalveld van 60 x 30 meter zijn maximaal 30 spelers;
 • Er mogen maximaal 2 velden tegelijkertijd gebruikt worden;
 • De trainingen per veld starten op verschillende tijden, zie het trainingsschema;
 • Kom alleen naar de sportaccommodatie als je training hebt;
 • Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de training op de accommodatie;
 • Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest en/of verhoging (vanaf 38 C°); Blijf thuis als iemand anders uit het gezin bovenstaande klachten heeft;
 • Blijf thuis als iemand in je huis koorts heeft (vanaf 38°) en/of benauwdheid;
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19).
  Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact.
 • Schud geen handen;
 • Maak tijdens het sporten alleen gebruik van eigen materiaal zoals sportkleding en bidons;
 • Ga voorafgaand aan de training thuis naar het toilet en doe thuis je sportkleding aan;
 • Was voorafgaand aan de training thuis je handen, minimaal 20 seconden en desinfecteer bij aankomst en vertrek van de training;
 • Verlaat direct na de training de accommodatie;
 • Volg de aanwijzingen van de trainers en corona-verantwoordelijken op.
Voor ouders/verzorgers
 • Meld je kind(eren) tijdig aan voor de trainingen, zodat de vereniging rekening kan houden met de toestroom;
 • Reis alleen met je kind(eren);
 • Indien je kind(eren) gebracht moet(en) worden, breng je kind(eren) zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar de sportaccommodatie, liefst te voet of met de fiets en anders met de (liefst) eigen auto;
 • Als ouder/verzorger heb je geen toegang tot de sportaccommodatie. Dit geldt zowel voor, tijdens als na de training van je kind(eren);
 • Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de training, zie het trainingsschema;
 • Volg altijd de aanwijzingen op van de vereniging, bijvoorbeeld van de trainers en/of de corona-verantwoordelijken;
 • Haal direct na de training je kind(eren) op bij de sportaccommodatie. Zorg ervoor dat dit moment zo kort mogelijk is.
Accommodatie
 • Betreden van de accommodatie, ook de openbare ruimte rondom, is alleen toegestaan voor de trainers, spelers, corona-verantwoordelijken en corona-coördinator;
 • In de openbare ruimte zijn de looproutes gescheiden om te voorkomen dat mensen binnen 1,5 meter elkaar moeten passeren;
 • De fietsenstalling is per leeftijdscategorie in twee zones verdeeld;
 • Ouders/verzorgers, die hun kind met de auto brengen/halen, blijven zelf in de auto zitten en mogen hun kind alleen uit- en in laten stappen; toeschouwers zijn niet toegestaan;
 • Op centrale plekken op de sportaccommodatie staan desinfectiemiddelen voor sporters en trainers;
 • De kantine, kleedkamers en toiletten blijven te allen tijde voor gebruik gesloten;
 • Alleen de corona-verantwoordelijken hebben zo nodig toegang tot de accommodatie voor gebruik EHBO en of AED kit.
spankbang.cc