SponsorKliks, gratis sponsoren! 

Adres en contact

Kantine (veld en sporthal De Meent)
Bovenweg 5

1276 XZ Huizen
Telefoon : 035-5265876

Secretariaat:
secretariaat@kvhuizen.nl
Telefoon: 035-5446035
Wedstrijdsecretariaat:
wedstrijdsecretariaatjeugd@kvhuizen.nl
wedstrijdsecretariaatsenioren@kvhuizen.nl

Programma

Uitslagen

Kalender

Huisregels KV Huizen

Het nieuwe seizoen is gestart en daarom graag aandacht voor de huisregels die we kennen. Regels die weliswaar vanzelfsprekend zijn, maar toch ook steeds herhaald moeten worden. Dit om er met elkaar voor te zorgen dat we een veilige leefomgeving hebben waarin iedereen zich prettig voelt!  Spreek elkaar er dus ook op aan.

Het complete overzicht aan huisregels staat hier.

 Veilig Sportklimaat

We gaan respectvol en netjes met elkaar om, dus geen gevloek en ander onacceptabel grensoverschrijdend gedrag richting elkaar, scheidsrechters, tegenstanders, publiek en medespelers.

Is er sprake van ongewenst gedrag of een onveilige situatie en je wilt hier graag over praten dan kun je contact opnemen met de vertrouwenscontactpersoon. (zie ook hier).

 Kantine / consumpties

Er zijn schenktijden opgesteld voor alcohol, deze liggen achter de bar. Er wordt nooit alcohol geschonken aan personen onder de 18 jaar. Bij twijfel vraag de leeftijd altijd na (er komen ter controle mystery guests langs en de boetes zijn hoog!). Er mag geen glaswerk/servies op en rond het (kunst)grasveld en op de tribune.

 Sta je achter de bar, ook dan mag je geen alcohol drinken.

Iedereen die kantinedienst draait en alcohol schenkt moet hiervoor een certificaat gehaald hebben. Heb je deze nog niet, stuur een mail naar algemenezaken@kvhuizen.nl.

Roken

Er mag in het clubgebouw en op en rond het (kunst)grasveld niet gerookt worden.

We streven zelfs naar een rookvrije sportaccommodatie, dus houd ook het terras rookvrij.

Kleedkamer

Graag je sporttas na het omkleden in de gang op de rekken zetten zodat anderen ook de ruimte hebben en houd de kleedkamer met elkaar netjes! Het laatste team die gebruik maakt van de kleedkamer zorgt dat het afval in de afvalbak ligt en de vloer aangeveegd is.

Wedstrijdmaterialen

Wees zuinig op de ballen. Elk team heeft een eigen tas met ballen voor eigen gebruik. Verlies wordt aan het hele team doorberekend.

Ook de palen en korven kunnen kapot. Let op hoe je ze plaatst en later weer weglegt.

De dug-outs op het veld / de banken in de zaal, zijn alleen voor (reserve)spelers en coaches.

Materialenhok

Het materiaalhok zal binnenkort nog aangepast gaan worden maar dat heeft geen enkele zin als spullen overal ‘neergegooid’ worden. Ruim dus alles netjes op na gebruik en controleer of je geen spullen op het veld of in de zaal achterlaat.
Jeugdspelers mogen niet zonder toezicht in het materiaalhok. Zorg als coach of ouder daltijd dat je toezicht houdt

Het lijkt een hele opsomming, maar het is zo simpel om ons er met elkaar aan te houden.

spankbang.cc