SponsorKliks, gratis sponsoren! 

Adres en contact

Kantine (veld en sporthal De Meent)
Bovenweg 5

1276 XZ Huizen
Telefoon : 035-5265876

Secretariaat:
secretariaat@kvhuizen.nl
Telefoon: 035-5446035
Wedstrijdsecretariaat:
wedstrijdsecretariaatjeugd@kvhuizen.nl
wedstrijdsecretariaatsenioren@kvhuizen.nl

Programma

Uitslagen

Kalender

Maandag 17 december: kerstoernooi Senioren en A-jeugd

Op maandag 17 december vindt vanaf 19.15 uur tot ca. 21.30 uur het jaarlijks kersttoernooi plaats. Voor dit jaar een andere opzet met het zogenaamde mono-korfbal / beachkorfbal met andere spelregels dan het reguliere korfbal. Lees de spelregels dan ook goed door! Neem voor het toernooi zowel het Huizentenue als een inloopshirt mee. Thuisspelende ploeg speelt in het Huizentenue. 

Willen alle teams wat lekkers meenemen! Wij willen er met z’n allen een leuke avond van maken en na afloop een drankje en hapje doen in de kantine.  

Publiek is van harte welkom!

PROGRAMMA

A1-A2 19.15 UUR VELD 1 

S1-S4 19.30 UUR VELD 1
A2-S3 19.30  UUR VELD 2

A1-S1 19.45 UUR VELD 1
A2-S2 19.45 UUR VELD 2 

S4-A2 20.00 UUR VELD 1
S3-A1 20.00 UUR VELD 2

S3-S1 20.20 UUR VELD 1
S2-A1 20.20 UUR VELD 2

S4-A1 20.35 UUR VELD 1
S2-S3 2035 UUR VELD 2

S2-S4 20.50 UUR VELD 1
A2-S1 20.50 UUR VELD 2

S3-S4 21.05 UUR VELD 1
S1-S2 21.05 UUR VELD 2

 REGELS ÉÉNVAKSKORFBAL

 • Het is zo geregeld, dat als je ze kent, je meer kunt scoren.
 • Er wordt gespeeld in één vak van 20 x 12 meter, met twee palen op ca. 4 meter van de achterlijn.
 • In elke hoek is een driehoek geplakt.
 • De korven staan gericht naar de achterlijn.

 • Er staan, van elk team, twee meisjes en twee jongens in het veld.
 • De uitworp, na een doelpunt, vindt onder de korf plaats, nadat de scheids heeft ingefloten.
 • De eerste uitworp vindt bij de middenlijn plaats.
 •  Wisselen mag onbeperkt. Ook terugwisselen is toegestaan. Voor beide teams dient wisselen te gebeuren in het wisselvak. Er wordt tijdens, en aansluitend aan, een dood moment gewisseld. De scheidsrechter fluit voor een overtreding, de wissel kan plaatsvinden, ook als de scheidsrechter weer influit. De ‘wissel’ heeft met de gewisselde, buiten het speelveld, handcontact ten teken dat zij  gaan wisselen. Dat wil zeggen, de gewisselde mag zich bij dat contact nog in het veld bevinden. FOUT WISSELEN, kan een consequenties hebben, bijvoorbeeld een spelhervatting, vrije worp of een strafworp voor de tegenpartij, dit ter beoordeling van de scheidsrechter.
 • Scoor je vanuit een van de driehoeken, je hoeft dit vak maar te raken of er uit te springen, dan telt dit doelpunt DUBBEL. Ook vanachter de middenlijn telt een doelpunt DUBBEL, Scoort men vanachter de ‘eigen paal’ telt het doelpunt DRIEDUBBEL.
 • Strafworpen mogen naar keuze voor of achter de korf worden genomen. Een strafworp genomen op de achterkant van de korf telt DUBBEL!
 • Vrije worpen mogen, naar keuze, voor of achter de korf worden genomen. Een vrije worp, voor of achter de korf genomen en direct gescoord op de achterkant van de korf, telt dubbel!
 •  Een vrije worp, genomen vanaf de achterzijde van de korf, maar ontvangen voor de korf, telt enkel, behalve als er gescoord wordt uit een driehoek. De scheidsrechter geeft, d.m.v. het opsteken van één, twee of drie vingers, aan of er al dan niet sprake is van een ‘enkele, dubbele- of driedubbel-treffer’.
 • Als het verschil is meer dan drie doelpunten mag er een super speler ingezet worden! Deze speler mag zowel een heer als dame zijn. Deze speelt met een hesje en mag zowel door beide sekse worden verdedigd. Als het verschil minder dan drie doelpunten is mag deze speler niet meer deelnemen en moet het vak verlaten.

WEDSTRIJDREGLEMENT

 1. De wedstrijdduur is 10 minuten per wedstrijd, zonder rust.
 2. De ploegen dienen tenminste 2 minuten voor aanvang van een wedstrijdronde aanwezig te zijn.
 3. De eerstgenoemde ploeg heeft de uitworp.
 4. Voor de eindrangschikking is achtereenvolgens bepalend:

Het automatische schema houdt dit netjes bij en gaat van het volgende uit.

 • Hoogste aantal behaalde wedstrijdpunten;
 • Hoogste doelsaldo;
 • Strafworpen (serie van 4 strafworpen, die om en om worden genomen, beginnende ploeg door tos bepaald)

 Bij gelijk eindigen van de strafworpen neemt daarna steeds één speler van beide ploegen een  strafworp. Deze speler moet behoren tot de groep van vier spelers, die eerder een strafworp hebben genomen. Als beide spelers scoren of beide de strafworp missen, wordt dit door de  volgende twee spelers herhaald, totdat een beslissing is verkregen.