Adres en contact

Kantine (veld en sporthal De Meent)
Bovenweg 5

1276 XZ Huizen
Telefoon : 035-5265876

Secretariaat:
secretariaat@kvhuizen.nl
Telefoon: 06-45554897
Wedstrijdsecretariaat:
wedstrijdsecretariaatjeugd@kvhuizen.nl
wedstrijdsecretariaatsenioren@kvhuizen.nl

Programma

Uitslagen

Kalender

De belangrijkste verandering in de spelregels dit seizoen

De competitie is al weer los gebarsten en ook dit seizoen zijn er weer wat kleine aandachtspunten bij de spelregels. Hou daar rekening mee! Lees hieronder wat de aandachtspunten zijn.

1. Het is verboden om de nemer van een spelhervatting te hinderen

Als na het fluitsignaal voor het nemen van de spelhervatting de tegenstander van de nemer binnen armlengte en vóór de nemer van de spelhervatting staat, dan maakt hij een overtreding. Wordt de overtreding gemaakt door een verdediger, dan wordt deze bestraft met een vrije bal. Wordt de overtreding gemaakt door een aanvaller, dan wordt deze bestraft met weer een spelhervatting.
Een speler, die achter de nemer van de spelhervatting staat, mag wél binnen armlengte staan.

2. Gevolgen van een zware overtreding door een verdediger

Uitgangspunt is dat bij een zware overtreding altijd een vrije bal wordt gegeven. Dit is dus een verplichting. De scheidsrechter mag dus geen voordeel geven. De scheidsrechter moet fluiten voor een vrije bal.

3. Het geven van een strafworp bij een herhaalde overtreding van een verdediger

Als de verdediger herhaaldelijk overtredingen maakt tegen een aanvaller, dan kan de scheidsrechter een strafworp geven. Het is dan niet belangrijk om wat voor overtreding het gaat. De overtredingen hoeven dus niet hetzelfde te zijn, maar wel worden begaan door dezelfde verdediger.

Een strafworp (tegen)krijgen ‘wegens herhaalde overtreding’ kan dus als een verdediger eerst vasthoudt en de volgende keer een tegenstander de bal uit de handen slaat. De spelregels maken geen onderscheid tussen lichte en zware overtredingen.
Let op; als eenmaal een strafworp is toegekend wegens “herhaalde overtreding” en een verdediger maakt weer een overtreding, dan is het weer een strafworp. Na het geven van een strafworp begint te telling niet opnieuw.

4. Partij’ of ‘Vang’ roepen door een aanvaller

Korfballers hebben een ongeschreven regel: als een verdediger ‘partij’ of ‘vang’ roept weten de overige spelers dat de verdediging de bal heeft. Soms roept een aanvaller ‘partij’ en ook dan zullen de verdedigers hun taak opgeven en komen aanvallers vrij te staan. Dat kan leiden tot een doelpunt. Dit mag natuurlijk niet, maar is geen overtreding. Maar wat gebeurd er als de aanvaller toch ‘partij’ roept? Het spel stilleggen, de aanvaller waarschuwen dat niet meer te doen en het spel hervatten met de situatie, zoals die ten tijde van het fluiten bestond. Heeft de aanvaller op het moment van fluiten de bal, dan mag die aanvaller de bal dus in het spel brengen als de scheidsrechter weer fluit om te hervatten. De bal gaat dus niet naar de verdedigende partij. De verdedigende partij krijgt eigenlijk, als de aanvaller partij of vang roept, de kans zich in positie te herstellen. Roept de aanvallende partij niets, dan geldt dit natuurlijk niet en mag direct de aanval hervat worden zonder tussenkomst van de scheidsrechter.

5. Wie kan een gele of rode kaart krijgen

Iedereen die op de bank zit en op het digitale wedstrijdformulier staat, maakt onderdeel uit van het team dat op het veld aan het spelen is. Dit betekent dat de bank alleen bedoeld is voor hen die ook op het wedstrijdformulier staat. Zij die dan op de dit formulier staan, kunnen een gele of rode kaart krijgen.  

Let op; als sprake is van een directe rode kaart, dan moet ook het strafformulier ingevuld worden door de desbetreffende speler(s) en de aanvoerder. Als een coach een rode kaart krijgt voor eenzelfde overtreding als een speler, dan kan uiteindelijk bij de strafoplegging de coach zwaarder gestraft worden door de tuchtcommissie. De coach heeft een voorbeeldfunctie en kan daardoor een strengere straf krijgen.

EN HET IS NATUURLIJK OOK NOG STEEDS MOGELIJK OM JE SPELREGELBEWIJS TE HALEN! HIERDOOR LEER JE DE LAATSTE REGELS EN HEB JE BEGRIP VOOR DE BESLISSINGEN VAN DE SCHEIDSRECHTER. STUUR EEN MAILTJE NAAR DE SCHEIDSRECHTERSCOMMISSIE (scheidsrechters@kvhuizen.nl) ALS JE JE SPELREGELBEWIJS NOG NIET HEBT GEHAALD.

Wij wensen jullie veel succes dit seizoen!

De scheidsrechterscommissie

spankbang.cc