Adres en contact

Kantine (veld en sporthal De Meent)
Bovenweg 5

1276 XZ Huizen
Telefoon : 035-5265876

Secretariaat:
secretariaat@kvhuizen.nl
Telefoon: 06-45554897
Wedstrijdsecretariaat:
wedstrijdsecretariaatjeugd@kvhuizen.nl
wedstrijdsecretariaatsenioren@kvhuizen.nl

Programma

Uitslagen

Kalender

Definitieve agenda en stukken JAV 2021

Het bestuur nodigt alle leden en ouders van jeugdleden uit voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering (JAV) op maandag 1 november 2021 om 20.00 uur in de kantine van de KVH. Bekijk hieronder (via Lees meer) de definitieve agenda.

Stukken JAV

De stukken voor de JAV zijn te vinden via deze link. Om de link te kunnen openen heeft u een MijnKVH account nodig. Heeft u nog geen account, via MijnKVH (rechtsboven op de website) en vervolgens registreer account kunt u een account aanmaken. De stukken zijn ook aan te vragen per email via secretariaat@kvhuizen.nl. Via dit adres kunt u ook alvast vragen indienen voor de rondvraag.

DEFINITIEVE  AGENDA

 1. Opening 
 2. Ingekomen stukken en mededelingen 
 3. Vaststellen verslag JAV 26 oktober 2020
 4. Vaststellen jaarverslagen 
 5. Verslag kascommissie 
 6. Verantwoording Verlies- en winstrekening boekjaar 2020/2021
 7. Verantwoording Balans per 30 juni 2021
 8. Verkiezing kascommissie 
 9. Uitreiking medailles jubilarissen
 10. Verkiezing bestuursleden 
 11. Presentatie technisch beleidsplan
 12. Bestuursbeleid
 13. Vaststellen Begroting boekjaar 2021/2022
 14. Vaststellen Contributies 2022
 15. Rondvraag 
 16. Sluiting
spankbang.cc