SponsorKliks, gratis sponsoren! 
Bekijk hier het KVH protocol verantwoord sporten (Corona-regels)

Adres en contact

Kantine (veld en sporthal De Meent)
Bovenweg 5

1276 XZ Huizen
Telefoon : 035-5265876

Secretariaat:
secretariaat@kvhuizen.nl
Telefoon: 035-5446035
Wedstrijdsecretariaat:
wedstrijdsecretariaatjeugd@kvhuizen.nl
wedstrijdsecretariaatsenioren@kvhuizen.nl

Programma

Uitslagen

Kalender

JAV 2020 - update en schriftelijke afhandeling -stukken online

Met de coronamaatregelen in het achterhoofd heeft het bestuur in tegenstelling tot eerder bericht besloten de JAV 2020 schriftelijk af te handelen. Weliswaar loopt de termijn van de huidige maatregelen nog voor de JAV af, maar het is vrijwel zeker dat de maatregelen verlengd en mogelijk zelfs verscherpt worden. Een schriftelijke JAV is voor iedereen een nieuwe ervaring, maar het blijft voor alle leden en ouders van jeugdleden mogelijk om opmerkingen te plaatsen, vragen te stellen, ideeën te lanceren enz.
 
Alle stukken voor de JAV (definitieve agenda, jaarverslagen, notulen 2019, financiële stukken en de bij de agenda genoemde bijlages) zijn te vinden via deze link. Om de link te kunnen openen heeft u een MijnKVH account nodig. Heeft u nog geen account, via MijnKVH (rechtsboven op de website) en vervolgens registreer account kunt u een account aanmaken. 
De stukken zijn ook op te vragen bij het secretariaat (secretariaat@kvhuizen.nl)
 
Hoe gaat de JAV 2020 dan verder:
 • reacties op alle stukken zijn mogelijk tot en met zondag 1 november; gebruik hiervoor het e-mailadres jav@kvhuizen.nl
 • in de bestuursvergadering van dinsdag 3 november worden alle binnengekomen reacties besproken
 • uiterlijk zondag 15 november worden alle antwoorden op de binnengekomen reacties via de website gedeeld
 • in tweede termijn kan daarop weer tot en met zondag 22 november gereageerd worden
 • de reacties in tweede termijn worden in de week daarna in het bestuur besproken
 • uiterlijk zondag 29 november geeft het bestuur haar eindconclusies, dan wel besluiten over de besproken kwesties
 • daarmee is de JAV 2020 afgehandeld.
In de bestuursvergadering van 1 december wordt de JAV 2020 geëvalueerd.
 
DEFINITIEVE  AGENDA
 1. Opening 
 2. Ingekomen stukken en mededelingen 
 3. Vaststellen verslag JAV 28 oktober 2019
 4. Vaststellen jaarverslagen 
 5. Verslag kascommissie 
 6. Verantwoording Verlies- en winstrekening boekjaar 2019/2020
 7. Verantwoording Balans per 30 juni 2020
 8. Verkiezing kascommissie 
 9. Uitreiking medailles jubilarissen
 10. Verkiezing bestuursleden 
 11. Bestuursbeleid
 12. Presentatie technisch beleidsplan
 13. Notitie verplicht vrijwilligerswerk
 14. Vaststellen Begroting boekjaar 2020/2021
 15. Vaststellen Contributies 2021
 16. Rondvraag 
 17. Sluiting
spankbang.cc