SponsorKliks, gratis sponsoren! 

Adres en contact

Kantine (veld en sporthal De Meent)
Bovenweg 5

1276 XZ Huizen
Telefoon : 035-5265876

Secretariaat:
secretariaat@kvhuizen.nl
Telefoon: 035-5446035
Wedstrijdsecretariaat:
wedstrijdsecretariaatjeugd@kvhuizen.nl
wedstrijdsecretariaatsenioren@kvhuizen.nl

Programma

Uitslagen

Kalender

Uitnodiging, stukken en agenda JAV 2019

Het bestuur nodigt alle leden en ouders van jeugdleden uit voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering (JAV) op maandag 28 oktober 2019 om 20.00 uur in de kantine van de KVH. Bekijk hieronder de definitieve agenda.

Stukken JAV

De stukken voor de JAV zijn te vinden via deze link. Om de link te kunnen openen heeft u een MijnKVH account nodig. Heeft u nog geen account, via MijnKVH (rechtsboven op de website) en vervolgens registreer account kunt u een account aanmaken. De stukken zijn ook aan te vragen per email via secretariaat@kvhuizen.nl.

DEFINITIEVE  AGENDA

 1. Opening 
 2. Ingekomen stukken en mededelingen 
 3. Vaststellen verslag JAV 29 oktober 2018
 4. Vaststellen jaarverslagen 
 5. Verslag kascommissie 
 6. Verantwoording Verlies- en winstrekening boekjaar 2018/2019
 7. Verantwoording Balans per 30 juni 2019
 8. Verkiezing kascommissie 
 9. Uitreiking oorkondes jubilarissen
 10. Verkiezing bestuursleden 
 11. Bestuursbeleid
 12. Vaststellen Begroting boekjaar 2019/2020
 13. Vaststellen Contributies 2020
 14. Rondvraag 
 15. Sluiting
spankbang.cc