SponsorKliks, gratis sponsoren!  

Adres en contact

Kantine (veld en sporthal De Meent)
Bovenweg 5

1276 XZ Huizen
Telefoon : 035-5265876

Secretariaat:
secretariaat@kvhuizen.nl
Telefoon: 035-5446035
Wedstrijdsecretariaat:
wedstrijdsecretariaatjeugd@kvhuizen.nl
wedstrijdsecretariaatsenioren@kvhuizen.nl

Programma

Uitslagen

Kalender

Jaarlijkse Algemene Vergadering 29 oktober

Het bestuur nodigt alle leden en ouders van jeugdleden uit voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering (JAV) op maandag 29 oktober 2018 om 20.00 uur in de kantine van de KVH. Bekijk hieronder de definitieve agenda.

Stukken JAV

De stukken voor de JAV zijn te vinden via deze link. Om de link te kunnen openen heeft u een MijnKVH account nodig. Heeft u nog geen account, via MijnKVH (rechtsboven op de website) en vervolgens registreer account kunt u een account aanmaken. De stukken zijn ook aan te vragen per email via secretariaat@kvhuizen.nl.

 

DEFINITIEVE AGENDA

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Vaststellen verslag JAV 1 november 2017
 4. Vaststellen jaarverslagen
 5. Verslag kascommissie
 6. Verantwoording Verlies- en winstrekening boekjaar 2017/2018
 7. Verantwoording Balans per 30 juni 2018
 8. Verkiezing kascommissie
 9. Uitreiking medailles jubilarissen
 10. Verkiezing bestuursleden
 11. Bestuursbeleid
 12. Privacybeleid en Vaststellen wijziging Huishoudelijk Reglement
 13. Vaststellen Begroting boekjaar 2018/2019
 14. Vaststellen Contributies 2019
 15. Rondvraag
 16. Sluiting